Środowisko akustyczne

Cele

 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat lokalnego środowiska naturalnego 
 • Zapoznanie z pojęciami: "środowisko akustyczne", "hałas", "obszar cichy", "monitoring hałasu"
 • Przedstawienie wpływu hałasu na ludzkie zdrowie 
 • Ukazanie głównych źródeł emisji hałasu do środowiska
 • Zapoznanie z metodami ochrony przed hałasem
 • Ukazanie występujących na terenie powiatu tarnogórskiego zagrożeń hałasem 
 • Zachęcenie do rozwijania zainteresowań ekologicznych 

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Polecenie rozwiązania krzyżówki tematycznej (załącznik nr 1)
 • Przeprowadzenie dyskusji wprowadzającej do tematu lekcji "Otacza nas hałas"
 • Wyjaśnienie pojęć: "środowisko akustyczne", "hałas", "obszar cichy" , "monitoring hałasu" (załącznik nr 2)
 • Przedstawienie wpływu hałasu na ludzkie zdrowie (załącznik nr 2)
 • Przedstawienie dopuszczalnych normy poziomu hałasu i przykładowej skali hałasu (załącznik nr 4) 
 • Omówienie głównych źródeł emisji hałasu do środowiska (załącznik nr 2)
 • Zapoznanie z metodami ochrony przed hałasem (załącznik nr 2)
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat zagrożeń hałasem występujących w miejscowości, w której mieszkają uczniowie i w powiecie tarnogórskim
 • Podsumowanie dyskusji dotyczącej zagrożeń hałasem w powiecie wykładem na ten temat (załącznik nr 3)
 • Dyskusja na temat uczniowskich możliwości ograniczenia emisji hałasu
[…] ciąg dalszy w pliku .doc


Tarnowskie Góry

TG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl