Uczniowskie rady na zbędne odpady

Cele

  • Przedstawienie problemów zaśmiecania środowiska 
  • Zapoznanie z działaniem miejskiego wysypiska śmieci 
  • Zwrócenie uwagi na stan czystości miasta i udział mieszkańców w jego zanieczyszczaniu
  • Zapoznanie z zasadą "3xR"
  • Kształtowanie postaw świadomego konsumenta
  • Pobudzanie świadomości proekologicznej 
  • Kształtowanie zachowań proekologicznych

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

Wycieczka na wysypisko miejskie

  • Zorganizowanie wycieczki na wysypisko miejskie
  • Polecenie uczniom obserwowania podczas wycieczki stanu czystości miasta
  • Zorganizowanie rozmowy z pracownikami wysypiska na temat jego funkcjonowania: organizacja wysypiska; ilość i rodzaje śmieci wytwarzane przez mieszkańców i zakłady, koszty pozbywania się śmieci z miasta; wysypisko jako źródło substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego; biogazy gromadzące się na wysypisku jako alternatywne źródło energii
[…] ciąg dalszy w pliku .doc


Tarnowskie Góry

TG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl