Ochrona przyrody jako ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego - wspólne dobro ludzkości

Przyroda cierpi z powodu człowieka.
Dar panowania nad przyrodą winniśmy
wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności,
świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości.
Tu także chodzi o siódme przykazanie:
"nie kradnij!"

Jan Paweł II

Cele

 • Przedstawienie przyrody jako dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 • Zapoznanie z podstawami prawnymi, celami i sposobami ochrony przyrody w Polsce
 • Nakreślenie stanu ochrony przyrody w województwie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan ochrony przyrody w powiecie
 • Utrwalenie pojęć: "park narodowy", "rezerwat przyrody", "park krajobrazowy", "użytek ekologiczny", "pomnik przyrody"
 • Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • Pobudzanie świadomości społecznej

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Omówienie stosunku człowieka do przyrody na przestrzeni dziejów (załącznik nr 1)
 • Omówienie podstaw prawnych, celów i sposobów ochrony przyrody w Polsce (załącznik nr 2)
 • Nakreślenie stanu ochrony przyrody w województwie śląskim (załącznik nr 3) ze szczególnym uwzględnieniem powiatu tarnogórskiego (załącznik nr 4) 
 • Przeprowadzenie dyskusji: "Jakie mamy możliwości aktywnego uczestnictwa w ochronie przyrody na rzecz środowiska lokalnego?"
 • Polecenie wykonania pracy domowej, w zależności od wieku uczniów:
 • Praca indywidualna - "Widok z mojego okna - opis krajobrazu"; praca powinna być uzupełniona ilustracją wykonaną w dowolnej technice rysunkowej lub malarskiej 
 • Praca zespołowa - "Katalog obszarów i obiektów przyrody objętych prawną ochroną na terenie powiatu tarnogórskiego. Stan obecny". Formę wykonania katalogu i oprawę graficzną należy zostawić inwencji własnej zespołów uczniowskich.
[…] ciąg dalszy w pliku .doc


Tarnowskie Góry

TG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl