Gdzie wyrzucić tego śmiecia? Nie wiesz? Nie martw się, to proste, pomożemy ci!

Happening popularyzujący selektywną zbiórkę odpadów

Cele

 • Promowanie zachowań przyjaznych środowisku wśród społeczności lokalnej 
 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów
 • Kształtowanie nawyku segregacji odpadów
 • Uwrażliwianie na problematykę zagrożeń dla lokalnego środowiska naturalnego wynikającą z nieumiejętnego gospodarowania odpadami przez członków społeczności lokalnej
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą 
 • Ukazanie happeningu, jako narzędzia komunikacji społecznej oraz formę zwracania uwagi społecznej na j problem społeczne
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialnej za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego 

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Przygotowanie do happeningu
 • Przypomnienie zasad selektywnej zbiórki odpadów i korzyści z niej wynikających. (Załącznik nr 2 do scenariusza "Zasady segregacji odpadów")
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat: Co należy zrobić, żeby zachęcić mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów? 
 • Wyjaśnienie/przypomnienie pojęcia happening (załącznik nr 1) 
 • Podział uczniów na zespoły : pięć zespołów dwuosobowych - "niebieski", "zielony", "brązowy", "żółty", 'czerwony"; dwa zespoły z pozostałych uczniów - "agitujących", ulotkarzy" (Dla uzyskania lepszego efektu happeningu zajęcia te można przeprowadzić łącznie z inną klasą/klasami. Należy wtedy dostosować wielkości zespołów do liczby uczniów biorących udział w zajęciach). 
 • Rozdanie kartek z opisem planowanego happeningu (załącznik nr 2) Uwaga: scenariusz happeningu jest przykładowy, można zaproponować uczniom przygotowanie happeningu wg ich pomysłu 
 • Przeprowadzenie wyboru miejsca odbycia się happeningu (miejsce musi być uczęszczane ale zarazem takie by happening nie powodował utrudnień dla mieszkańców.) 
 • Wyjaśnienie zadań dla poszczególnych zespołów: Zespoły: "niebieski", "zielony", "brązowy", "żółty", "czerwony" przygotowują pojemniki - atrapy, treść ulotki dotyczącej zasad zbiorki danego odpadu oraz przygotowują odpowiednie tablice. Zespół "agitujący" przygotowuje tablice z hasłami nawołującymi do selektywnej zbiórki odpadów oraz hasał do skandowania. Hasła muszą być krótkie. Zespół "ulotkarzy" przygotowuje treść ulotki nawołującej do selektywnej zbiórki odpadów z wyszczególnieniem korzyści dzięki temu osiąganych i unikanym zagrożeniom. Ulotki należy przygotować w aplikacji Word, wydrukować a następnie skserować. (szczegółowy opis przygotowań do happeningu - załącznik nr 2) 
 • Wszyscy uczniowie uczą się piosenki M. Grechuty "Natura". z uzasadnieniem korzyści dzięki temu osiąganych i unikanym zagrożeniom
 • Przeprowadzenie próby happeningu (np. na boisku szkolnym, w sali gimnastycznej)
[…] ciąg dalszy w pliku .doc


Tarnowskie Góry

TG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl