Gospodarstwo domowe przyjazne lokalnemu środowisku naturalnemu

Cele

 • Zapoznanie z problemami lokalnego środowiska naturalnego związanymi z działalnością gospodarstw domowych
 • Uświadomienie wpływu konsumpcyjnego stylu życia gospodarstw domowych na środowisko naturalne 
 • Pogłębienie wiedzy związanej z oszczędnym gospodarowaniem wodą i energią elektryczną oraz minimalizowaniem odpadów w gospodarstwach domowych 
 • Zapoznanie z pojęciami: odnawialne i nieodnawialne źródła energii 
 • Przedstawienie korzyści dla społeczności lokalnej wynikających z produkcji energii z odnawialnych źródeł 
 • Rozbudzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za przyszłość środowiska naturalnego 
 • Ukierunkowanie na codzienne działania prośrodowiskowe
 • Rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia 

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Wyjaśnienie pojęcia "gospodarstwo domowe" (załącznik nr 2)
 • Polecenie rozwiązania krzyżówki tematycznej (karta pracy, zadanie nr 1)
 • Przybliżenie zagadnień związanych z gospodarką energią elektryczną (załącznik nr 2 p. 2.1) 
 • Polecenie wykonania zdania nr 2 z karty pracy
 • Polecenie przeczytania wszystkim uczniom wykonanego zadania
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat proponowanych oszczędności energii elektrycznej, wybranie tych, które są skuteczne (trudno za takie uznać np. uczenie się przy świecy) i zapisanie ich 
 • Polecenie rozwiązania krzyżówki tematycznej (karta pracy, zadanie nr 3)
 • Przybliżenie zagadnień związanych z gospodarką zasobami wody słodkiej w skali lokalnej i globalnej (załącznik nr 2, p. 2.2)
[…] ciąg dalszy w pliku .doc


Tarnowskie Góry

TG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl