Ćwiczenia mobilizacyjne Egida 18

1 października 2018

Wczoraj w tarnogórskiej komendzie odbyły się ogólnopolskie ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 18”. To praktyczna weryfikacja tego, jak działa system powoływania rezerw, bowiem Policja obok wojska jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
Rano w niedzielę, punktualnie o godzinie 7.00, w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach rozpoczęły się ćwiczenia obronne „EGIDA 18”. Ćwiczenie to było największym ćwiczeniem obronnym dla osób niebędących funkcjonariuszami Policji, które posiadają nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek zmilitaryzowanych Policji. Przeprowadzono je przy ścisłej współpracy z administracją wojskową zarówno na szczeblu lokalnym jak i centralnym, a w przygotowaniu i koordynacji przedsięwzięcia poza Wydziałem Prewencji uczestniczyły praktycznie wszystkie komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Ćwiczenia realizowane były zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego.
 
W ramach ćwiczenia, żołnierze rezerwy otrzymali listem poleconym wezwania od właściwych względem miejsca swojego zameldowania Wojskowych Komendantów Uzupełnień na minimum 14 dni przed planowanym terminem ćwiczeń. W tarnogórskiej komendzie stawiło się łącznie 19 osób.
 
W ramach przebiegu ćwiczeń osoby, które stawiły się wezwanie zostały poddane procesowi ewidencjonowania i sprawdzenia tożsamości. Następnie zostały im wydane identyfikatory i pozostałe niezbędne przybory do udziału w zajęciach dydaktycznych. Policjanci zaprezentowali uczestnikom sprzęt oraz środki przymusu bezpośredniego będące na wyposażeniu Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Łącznie w zapewnieniu prawidłowego przebiegu przedsięwzięcia uczestniczyło 33 policjantów, 10 pracowników cywilnych i 4 przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień. Zagadnienia szkoleniowe obejmowały między innymi tematykę z zakresu realizacji zadań przez Policję na rzecz sił zbrojnych RP, uwarunkowań dotyczących działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Policjanci podczas zajęć omówili także przepisy dotyczące używania środków przymusu bezpośredniego, prowadzenia szczególnej ochrony i podstaw prawnych związanych z zapewnieniem porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz ochrony informacji niejawnych. Rezerwiści poznali także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i mieli okazję przećwiczyć prowadzenie resuscytacji na fantomie.
 
Głównymi założeniami ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji pomiędzy komendami powiatowymi, miejskimi, rejonowymi a komendami wojewódzkimi i komendą stołeczną policji i dalej z Komendą Główną Policji.
 
Przebiegowi ćwiczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach przyglądali się obserwatorzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także obserwatorzy z komend powiatowych/miejskich Policji, którzy prowadząc obserwację zastosowanych rozwiązań organizacyjnych zdobywali doświadczenia, planując jednocześnie podobne przedsięwzięcie we własnych jednostkach.
 
Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.
 
oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach - mł. asp. Damian Ciecierski
 
acreen_12.jpg
acreen_14.jpg


udostępnij artykuł w serwisie społecznościowym:

TG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl