Modlitewnik Bractwa Świętej Barbary przy kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła
1747

Kościół Świętych Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach   Postanowione iest Prawo wszytkim ludziom raz umierać, y nikt się z tego nie wyłamie; iednak do nikogo śmierć przystąpić niemoże, chyba że iey pierwei wyroki Boskie otworzą y przystempic pozwolą; pewna że Chrystus IEZUS Pan y Zbawiciel nasz nieuchronną śmierć iako skarb drogi pod Kluczem chowa wyraźnie mówiąc. Apoc. i.v. 18. do kochanka śwego habeo claves mortis, y David Sw. Skarym ią nazwał pretiosa in conspectus Domini mors Sanetorum ehus Pfal. 115. Droga y kosztowna iest smierć w Oczach ludzi Sprawiedliwych.

Tarnowskie Góry


TG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl