Tarnogórski Program Edukacji Regionalne "Indianer"
serwis Portalu Powiatu Tarnogórskiego
www.tg.net.pl

autorstwo
: Zbigniew MarkowskiSzlakiem zabytków Tarnowskich Gór
Sporządzenie przewodnika
Scenariusz ten opracowano jako kontynuację scenariusza
Spacerkiem po Tarnowskich Górach

  tematy powiązane:
    Ratuszowe herby - tekst
Zamek w Nakle - tekst
Człowiek i zegar - tekst
Źródła i opracowania - tekst
Zamek w Starych Tarnowicach - tekst
Dlaczego warto odwiedzić TG - scenariusz lekcji
Turystyczny SWOT - scenariusz lekcji
bicie zegara ratuszowego - dźwięki
Ratusz - fotografie
dawne fotografie - fotografie
dawne pocztówki - pocztówki
Kopalnia Zabytkowa - fotografie
narzędzia gónicze - fotografie
Rzeźby Fremieta - fotografie
kościół pw. Św. Marcina - fotografie
Architektura miasta - film
Tarnogórskie muzea - film
   

- pobierz poniższy tekst w formacie Microsoft Word -

Cele

 • Utrwalenie zdobytych wcześniej wiadomości na temat zabytków miasta
 • Komponowanie tekstu z elementami plastycznymi
 • Redagowanie opisu
 • Ćwiczenie umiejętności czytania z planu i zaznaczania na nim obiektów oraz pisania legendy do planu.
 • Pogłębianie wiedzy o własnym regionie
 • Zachęcenie do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń

Przebieg lekcji
Zadania dla nauczyciela

 • Przygotowanie kserokopii mapek z planem miasta
 • Omówienie zasad pisowni nazw zabytków, ulic i innych obiektów

Zadania dla uczniów

 • Zaznaczenie na kserokopiach mapek z planem miasta miejsc odwiedzonych w czasie wycieczki,
 • Stworzenie legendy mapki
 • Zespołowa weryfikacja sporządzonych planów zabytków oraz ich legend..
 • Opracowanie na ich podstawie ostatecznej wersji mapki z planem zbytków i ich legendy,
 • Sporządzenie przewodnika "Szlakiem zabytków Tarnowskich Gór", z wykorzystaniem opisów zredagowanych przez poszczególne zespoły uczniowskie. Każdy zespół, który wcześniej przygotowywał opracowanie i prezentował wylosowany obiekt zabytkowy, przygotowuje karty do przewodnika, zawierające opis obiektu z uwzględnienie położenia i historii zabytku oraz wydruki zeskanowanych zdjęć, które nauczyciel wykonał podczas wycieczki. Karty mogą również, w zależności od inwencji uczniów, zawierać własnoręcznie wykonane rysunki, szkice, plany itp.
 • Wspólne zredagowanie wstępu do przewodnika i wykonanie spisu treści.
 • Wspólne zaprojektowanie okładki do przewodnika i wytypowanie uczniów do jej wykonani
 • Skompletowanie przewodnika.

Metody i formy pracy
praca z mapą , praca zespołowa, burza mózgów, metoda projektu, prezentacja

Pomoce dydaktyczne
Odbitki kserograficzne mapek z planem miasta, wydruki zdjęć obiektów zabytkowych wykonanych podczas wycieczki, podziurkowane karty z bloku technicznego A4, klej, kredki, pisaki, farbki itp., segregator lub taśma do połączenia kart przewodnika.

Osiągnięcia
Uczeń potrafi

 • Korzystać z planu miasta.
 • Zaznaczyć na planie miasta położenie różnych obiektów
 • Sporządzić legendę do mapy
 • Redagować opis
 • Stosować zasady pisowni nazw zabytków, ulic i innych obiektów
 • Komponować tekst z elementami plastycznymi

Uczeń kształci

 • Poprawność wypowiedzi ustnej i pisemnej
 • Twórcze wykorzystywanie zgromadzonych informacji
 • Ekspresję artystyczną
 • Redagowanie opisu
 • Współpracę w zespole
 • Zainteresowanie regionem

Kontynuacją tego scenariusza, może być przetłumaczenie przewodnika dla turystów zagranicznych na język, którego uczniowie się uczą.


PORTAL POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
www.tg.net.pl -
www.24.edu.pl - www.gornyslask.net.pl
e-mail | redakcja Portalu Powiatu Tarnogórskiego | reklama na Portalu