Tarnogórski Program Edukacji Regionalne "Indianer"
serwis Portalu Powiatu Tarnogórskiego
www.tg.net.pl

autorstwo
: Zbigniew MarkowskiDlaczego warto odwiedzić nasze miasto?
Wykonanie plakatu reklamującego walory turystyczne Tarnowskich Gór

  tematy powiązane:
    Ratuszowe herby - tekst
Zamek w Nakle - tekst
bicie zegara ratuszowego - dźwięki
Ratusz - fotografie
dawne fotografie - fotografie
dawne pocztówki - pocztówki
Kopalnia Zabytkowa - fotografie
narzędzia gónicze - fotografie
cmentarz żydowski - fotografie
Rzeźby Fremieta - fotografie
Architektura miasta - film
Tarnogórskie muzea - film
   

- pobierz poniższy tekst w formacie Microsoft Word -

Cele

 • Kształtowanie zainteresowań plastycznych
 • Ukazanie użytkowej funkcji sztuki - plakat reklamowy
 • Dostrzeżenie walorów turystycznych własnego miasta
 • Wdrażanie do promowania i prezentowania własnego regionu
 • Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych prac i pomysłów
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność artystyczną
 • Ćwiczenie pracy w grupie

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Wyjaśnienie znaczenia słów:
 • reklama
 • plakat
 • slogan (załącznik nr 1)
 • Podział uczniów na grupy trzyosobowe
 • Ocena wykonanego zadania

Zadania dla grup uczniowskich

 • Ustalenie, co może stanowić atrakcje turystyczne miasta,
 • Wymyślenie sloganu reklamowego,
 • Wybór technik plastycznych,
 • Wyznaczenie zadań do wykonania dla poszczególnych członków grupy,
 • Wykonanie plakatu, format min. A-3, technika dowolna,
 • Prezentacja wykonanego plakatu.

Metody i formy pracy

Pogadanka, praca zbiorowa, burza mózgów, projektowanie, swobodna ekspresja plastyczna, prezentacja

Pomoce dydaktyczne

karton min. A3, dowolne materiały plastyczne,

Osiągnięcia

Uczeń potrafi

 • Prezentować i promować własny region
 • Dostrzec walory turystyczne własnego miasta oraz cechy wyróżniających je spośród innych miast
 • Wymienić cechy dobrej reklamy
 • Wykonać plakat reklamowy
 • Ułożyć tekst reklamowy
 • Prezentować własne pomysły

Uczeń kształci

 • Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej
 • Zainteresowanie własnym regionem
 • Ekspresję plastyczną
 • Umiejętności prezentowania własnych prac i pomysłów
 • Ciekawość otaczającego go świata
 • Motywacje do zdobywania wiedzy poprzez emocjonalne zainteresowanie tematem
 • Umiejętność realizowania własnych pomysłów
 • Twórczą inicjatywę

Uwaga: Idealnym rozwiązaniem byłoby poproszenie osoby z zaprzyjaźnionego biura podroży, działającego na terenie miasta, o wybranie trzech najlepiej promujących miasto plakatów i powieszenie ich na jakiś czas w biurze podróży.

Ściąga dla nauczyciela

Załącznik nr 1

 • Reklama - termin reklama pochodzi od łacińskich słów: clamo, clamare, które oznaczają "krzyczeć", "głośno wołać", a także "wyraźnie wskazywać", "świadczyć". Powszechnym modelem systemu działań reklamowych jest tzw. model AIDA - Atention (zwrócenie uwagi), Interest (wywołanie zainteresowania), Desire (wzbudzenie pragnienia), Action (spowodowanie działania).1 Projektowanie reklamy skupia się na trzech zasadniczych kwestiach: identyfikacji docelowego odbiorcy, określeniu celów reklamy, projekcie i wykonaniu reklamy. Pierwszym i podstawowym działaniem reklamy jest przyciągnięcie uwagi.
 • Plakat - ogłoszenie, reklama lub hasło ujęte w artystyczną formę drukarska, graficzną lub malarską, zaliczany do grafiki użytkowej.2 Plakat wywodzi się ze starożytności - pierwsze znane plakaty to obwieszczenia na papirusach, tabliczkach kamiennych oraz rzymskie ogłoszenia i reklamy wykonane na ścianach. Nowoczesny plakat pojawił się w XIX w. (barwne reklamy, afisze teatralne) i rozwijał się wraz z doskonaleniem technik graficznych i drukarskich. Plakaty tworzyli wybitni artyści, między innymi : H. Daumier, P. Bonnard, a zwłaszcza H. Toulouse-Lautrec. Duże rozmiary, bardzo zwięzły tekst w połączeniu z potrzebą dobitnego, silnego wyrazu plastycznego dla przedstawienia określonych treści czynią z plakatu ciekawą dziedzinę plastyki.
 • Slogan - słowo slogan wywodzi się z celtyckiego zwrotu "sluaghghharim" , co oznacza okrzyk wojenny. Obecnie tym mianem określa się hasło reklamowe, propagandowe.3 Zadaniem sloganu jest przyciągnięcie uwagi i zasugerowanie określonych zachowań. Dobry slogan powinien być krótki. Słowa w sloganie też powinny mieć stosunkowo niewiele liter (najlepiej nie przekraczać dwóch sylab), gdyż całe zdanie musi być łatwe do zapamiętania i zapisania, powinno zmieścić się na plakacie, nawet wydrukowane wielką czcionką.

1 R. Wiszniowski: Marketing Wyborczy, PWN S.A., Warszawa-Wrocław 2000, s.127

2 Encyklopedia PWN, PWN, Warszawa 1982, s.590

3 R. Wiszniowski: Marketing Wyborczy, PWN S.A., Warszawa-Wrocław 2000, s. 128


PORTAL POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
www.tg.net.pl -
www.24.edu.pl - www.gornyslask.net.pl
e-mail | redakcja Portalu Powiatu Tarnogórskiego | reklama na Portalu