Uczeń w roli przewodnika po obiektach zabytkowych

Cele
 • Rozbudzenie zainteresowania materialnym dorobkiem kultury miasta
 • Ukazanie dziedzictwa narodowego i rozwijanie poczucia jego wartości
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami zabytków, ich specyfiką i sposobami użytkowania
 • Ukazanie różnych funkcji zabytków - historycznych, estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalnej, religijnej
 • Pobudzenie aktywności intelektualnej i zamiłowania do odbioru kultury
 • Kształtowanie zachowań sprzyjających ochronie dziedzictwa narodowego
 • Zachęcenie do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń;
Przebieg lekcji
 
Zadania dla nauczyciela
 
 • Przygotowanie listy zabytków, (załącznik nr 1) oraz losów z ich nazwami. 
 • Podział uczniów na zespoły dwu - trzyosobowe i przydzielenie drogą losowania zabytków do opracowania przez wyłonione zespoły. 
 • Scharakteryzowanie zawodu przewodnika. 
 • Przedstawienie materiałów źródłowych, z których uczniowie mogą skorzystać przygotowując opracowania. (Zob. https://tg.net.pl/historia/literatura/
 • Wypunktowanie informacji, jakie powinny znaleźć się w opracowaniu (styl, epoka, historia, postacie historyczne, legendy - związane z danym zabytkiem, dzieje zabytku na przestrzeni wieków, obecne wykorzystanie zabytku).
 • Przygotowanie trasy wycieczki i jej przeprowadzenie.
 • Wykonanie zdjęć obiektów zabytkowych omawianych przez uczniów. 
 • Podsumowanie wycieczki, opinie uczniów o swojej roli jako przewodnika i etapach przygotowania się do tej roli.

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl