Scenariusze lekcji - Tylko pamięć została

Miejsca pamięci powiatu tarnogórskiego

Cele
 • Zapoznanie z pojęciem "pamięć narodowa"
 • Zapoznanie z pojęciem "martyrologia"
 • Zapoznanie z formami upamiętniana osób, wydarzeń, miejsc i obiektów
 • Ukazanie znaczenia pamięci narodowej dla tożsamości narodowej i lokalnej
 • Ukazanie różnych funkcji miejsc pamięci narodowej - historycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalnej
 • Ukazanie znaczenia miejsc pamięci dla przyszłych pokoleń
 • Zapoznanie z miejscami pamięci powiatu tarnogórskiego
 • Kształtowanie zachowań sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego
 • Pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń
Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela
 • Wyjaśnienie pojęcia "pamięć narodowa"
 • Wyjaśnienie pojęcia "martyrologia"
 • Omówienie form upamiętniana osób, wydarzeń, miejsc i obiektów (załącznik nr 1)
 • Zapoznanie z miejscami pamięci powiatu tarnogórskiego (załącznik nr 1)
 • Odwiedzenie miejsc pamięci - złożenie kwiatów lub/i zapalenie symbolicznego znicza
 • Wykonanie zdjęć odwiedzanych miejsc pamięci
Kontynuacja lekcji
 • Wspólne z uczniami opracowanie mapy miejsc pamięci
 • Podział uczniów na zespoły zadaniowe (tyle zespołów ile jest miejsc pamięci do opisania)
 • Polecenie wykonanie kart do albumu miejsc pamięci
 • Przeprowadzenie prezentacji wykonanych kart do albumu miejsc pamięci
 • Wspólne z uczniami zredagowanie wstępu do albumu miejsc pamięci
 • Polecenie wykonania projektów okładek do albumu miejsc pamięci
 • Przeprowadzenie wyboru okładki do albumu miejsc pamięci
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat znaczenia miejsc pamięci narodowej dla tożsamości narodowej i regionalnej
 • Podsumowanie dyskusji i lekcji poprzez ukazanie funkcji miejsc pamięci - historycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalnej

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl