Chodzenie z niedźwiedziem - śląskie tradycje karnawałowe

Cele
 • Zapoznanie z pojęciem "karnawał" oraz z dawnymi śląskimi zwyczajami związanymi z karnawałem
 • Przygotowanie do pracy w zespołach zadaniowych 
 • Rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia 
 • Przedstawienie użytkowej formy sztuki - projekt zaproszenia, projekt wystroju sali balowej, projekt kostiumu balowego 
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą
 • Wzbudzanie zainteresowania życiem przodków i dziedzictwem kulturowym regionu 
 • Postrzeganie współczesności jako kontynuacji dzieła wcześniejszych pokoleń, poczucie ciągłości obyczajów oraz tradycji
 • Kształtowanie zachowań sprzyjających kultywowaniu tradycji regionalnych
Przebieg lekcji
 
Zadania dla nauczyciela
 
 • Przypomnienie pojęć: "obrzęd", "zwyczaj", "tradycja"
 • Wykład na temat "Zwyczaje i tradycje karnawałowe na dawnym Śląsku" (ściąga) 
 • Podział uczniów na zespoły zadaniowe
 • Przeprowadzenie losowania kartek z nazwami planowanego balu przebierańców np. : "W świecie owadów", "W oceanicznych głębinach", "Na cyrkowej arenie", " W księżycowej poświacie" itp. ( Można wcześniej z uczniami ustalić tematykę planowanych bali kostiumowych, należy jednak unikać typowych skojarzeń takich jak np. "Dziki Zachód", "Harleyowcy" itd.)
 • Przygotować zaproszenie na bal (redakcja tekstu i formy graficznej zaproszenia) 
 • Zaprojektowanie wystroju sali 
 • Zaplanowanie menu
 • Każdy z członków zespołu projektuje swój kostium na bal 
 • Przeprowadzenie prezentacji przygotowanych przez zespoły projektów balu
 • Przeprowadzenie dyskusji kończącej lekcje na temat: Jakie zwyczaje karnawałowe zachowały się do dnia dzisiejszego, a jakie nie. Dlaczego waszym zdaniem tak się stało i dlaczego współcześnie tak rzadko organizuje się bale przebierańców? 

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl