Tarnogórskie legendy - komiks: Rybka, Sedlaczek i Skarbnik

Cele
 • Zapoznanie z tarnogórskimi legendami
 • Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych
 • Przedstawienie użytkowej formy sztuki - komiksu
 • Ćwiczenie umiejętności pracy w zespole, dzielenia i przyjmowania ról
 • Kształcenie umiejętności łączenia tekstu z elementami plastycznymi
 • Wzbudzanie zainteresowania przeszłością regionu
Przebieg lekcji
 
Zadania dla nauczyciela
 
Wyjaśnienie pojęć: "legenda", "podanie", "klechda" i "komiks"
 • Pokazanie uczniom kilku egzemplarzy różnych komiksów, zwrócenie uwagi na ich charakterystyczną formę przekazu
 • Przygotowanie kart z tekstami legend - Sedlaczek, Skarbnik, Rybka (tekst - https://www.tg.net.pl/historia/artykuly/tarnogorskie-legendy/) i ponumerowanie ich od 1 do 3
 • Podział uczniów na grupy trzyosobowe
 • Przewodniczenie jury oceniającego powstałe komiksy
Zadanie dla grup uczniowskich
 
 • Zespół losuje cyfrę od 1 do 3 i czyta wylosowaną legendę 
 • Uzgodnienie formy komiksu oraz podział ról dla poszczególnych uczestników grupy
 • Zaprojektowanie okładki komiksu 
 • Opracowanie komiksu oddającego treść wylosowanej legendy
 • Wyłonienie Jury, które będzie oceniało powstałe komiksy
 • Wyłonienie członka grupy, który będzie reprezentował zespół i prezentował powstały komiks
 • Ocena komiksów i wybór trzech najlepszych
Metody i formy pracy
 
 • wykład, samodzielna praca z tekstem, praca zespołowa, metoda projektu, prezentacja

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl