Symbole narodowe i regionalne - podział administracyjny kraju

Cele
 • Zapoznanie z podziałem administracyjnym kraju
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi i regionalnymi
 • Zapoznanie z działalnością władz powiatowych i gminnych
 • Pogłębianie wiedzy o własnym regionie.
Przebieg lekcji
 
Zadania dla nauczyciela
 
 • Analizowanie mapy administracyjnej RP,
 • Analizowanie mapy administracyjnej powiatu tarnogórskiego, 
 • Wyjaśnienie znaczenia słów: symbole narodowe, symbole regionalne, godło, hymn, flaga narodowa, herb,
 • Zapoznanie z godłem państwowym, hymnem, flagą narodową i flagą powiatu, herbem powiatu oraz herbami poszczególnych miast - gmin,
 • Przedstawienie historycznego pochodzenia herbu Tarnowskich Gór oraz jego opis wraz z wyjaśnieniem zawartej w nim symboliki.
 • Zapoznanie z działalnością władz powiatowych i gminnych 
 • Przeprowadzenie testu sprawdzającego zrozumienie omawianych zagadnień i znajomość herbów (załącznik nr 1)
Zadania dla uczniów
 
 • Wykonanie testu sprawdzającego zrozumienie wykładanego materiału
Metody i formy pracy
 
 • Wykład, pogadanka, praca z mapą, test - krzyżówka

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl