Święta pisankami malowane

Wielkanocne obrzędy i zwyczaje
 
Cele
 • Zapoznanie z obrzędami i zwyczajami związanymi z Wielkanocą 
 • Budzenie szacunku dla tradycji i przeżyć związanych z okresem Świąt Wielkanocnych 
 • Rozwijanie poczucia przynależności ucznia do rodziny i społeczności lokalnej
 • Wdrażanie do kultywowania świątecznych tradycji ludowych
 • Przedstawienie użytkowej formy sztuki - pisanki
Przebieg lekcji
 
Zadania dla nauczyciela
 
 • Zlecenie pracy ze słownikiem w celu odnalezienie i zapisania pojęć: "obrzęd", "zwyczaj" , "tradycja", "folklor"
 • Wykład na temat dawnych zwyczajów i obrzędów wielkanocnych (ściąga) 
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat zwyczajów i obyczajów wielkanocnych jakie zachowały się do dnia dzisiejszego i dlaczego, zdaniem uczniów, inne zwyczaje i obrzędy nie są kultywowane
Zadanie dla uczniów
 
 • Odnalezienie w słowniku pojęć: "obrzęd", "zwyczaj" , "tradycja", "folklor". Zapisanie ich w zeszytach i wyjaśnienie własnymi słowami ich znaczenia. 
 • Aktywny udział w dyskusji
 • Wykonanie pisanek do klasowego koszyka wielkanocnego. 
 • Wykonanie ekspozycji w koszu
Metody i formy pracy
 
 • Wykład, dyskusja, praca ze słownikiem, swobodna ekspresja plastyczna
Pomoce dydaktyczne
 
 • Słowniki Języka Polskiego, pisanki z różnych stron kraju lub ich zdjęcia ( np. "Poradnik Domowy" nr 4/2000), kosz wiklinowy, ozdobna serwetka, zielone gałązki, bazie, żonkile itp. wydmuszki z jajek lub ugotowane na twardo jajka, ( niektóre już zafarbowane do skrobanek), farbki, pędzelki, włóczka, papier kolorowy, klej, szpilki umocowane na patyczkach, różnokolorowy lakier do paznokci, flamastry

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl