Scenariusze lekcji - Fascynujący świat starych pocztówek

Cele
 • Ukierunkowanie na dostrzeganie bogactw oraz wielowymiarowości dziedzictwa kulturowego
 • Zachęcenie do poszerzania i pogłębiania wiedzy o dziedzictwie kulturowym
 • Rozbudzenie zainteresowania materialnym dorobkiem przodków
 • Zapoznanie z historią pocztówki
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą
 • Ćwiczenie pracy zespołowej
 • Rozwijanie umiejętności prezentacji
 • Rozwijanie umiejętności barania udziału w dyskusji
 • Przedstawienie użytkowej formy sztuki - projekt pocztówki
Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela
 • Wyjaśnienie pojęcia "pocztówka" i przedstawienie jej historii (załącznik nr 1)
 • Przeprowadzenie wraz z uczniami selekcji pocztówek, wg grup tematycznych, w zależności od charakteru zgromadzonych pocztówek (np. "Miasta", "Wieś", "Życzenia okolicznościowe", "Pocztówki reklamowe", "Znane postacie", "Tarnowskie Góry" , itp.)
 • Podział uczniów na taką ilość grup, ile zostanie wybranych grup tematycznych pocztówek
 • Polecenie wykonania grupom uczniowskim tablic z pocztówkami, zgodnie z przydzieloną grupie kategorią tematyczną. (Tablice na pocztówki należy wykonać na kartonowym papierze usztywnionym dwoma listewkami. Jedna listewka powinna posiadać haczyk lub pętelkę do zwieszenia. Należy zostawić około 1/3 tablicy w jej dolnej części wolnej. Pocztówki, aby nie uległy zniszczeniu, na wykonanych tablicach należy umieścić w narożnikach fotograficznych. Uczniowie wg własnego uznania mogą opisać i ozdobić wykonane tablice)
 • Polecenie wykonania grupom uczniowskim projektów współczesnych pocztówek zgodnie z przydzieloną grupie kategorią tematyczną i umieszczenia pocztówek na wykonanej tablicy.
 • Przeprowadzenie prezentacji przez grupy uczniowskie tablic z pocztówkami.
Prezentacja powinna obejmować charakterystykę prezentowanych kartek pod kątem ich formy i estetyki a także powinna odpowiadać na pytanie: Co możemy dowiedzieć się o życiu naszych przodków na podstawie prezentowanych pocztówek? (np.: grupa, która prezentuje "Tarnowskie Góry" opisuje miejsca uwidocznione na pocztówkach, umieszcza te miejsca w topografii dzisiejszych Tarnowskich Gór, opowiada co się zmieniło na przestrzeni lat, co jest obecnie w miejscu uwidocznionym na pocztówce; grupa, która prezentuje pocztówki "Ważne wydarzenia" , opowiada z jakiś okazji wysyłane były jej zdaniem tego typu pocztówki, dlaczego zdaniem uczniów, uwieczniano na pocztówkach ważne wydarzenia i to zarówno wesołe jak i tragiczne; grupa prezentująca pocztówki "Życzenia okolicznościowe" opowiada o tym, kto i do kogo oraz z jakiej okazji wysyłał pocztówki z życzeniami, czy kiedyś wysyłano pocztówki z większej ilości okazji niż czyni się to obecnie, co jest najczęstszym elementem zdobniczym pocztówek okolicznościowych, czym te pocztówki różnią się od współczesnych pocztówek okolicznościowych itd.). Na koniec prezentacji uczniowie opowiadają o własnoręcznie wykonanych kartkach i porównują je z starymi pocztówkami.

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl