Sprawdzian wiadomości z zakresu edukacji regionalnej

Poszczególne zadania sprawdzianu mogą być też wykorzystane podczas innych lekcji jako materiał sprawdzający i utrwalający wiadomości z zakresu edukacji regionalnej
 
Cele
 • Rozpoznanie poziomu osiągnięć klasy i poszczególnych uczniów z zakresu edukacji regionalnej
 • Utrwalenie wiadomości zdobytych podczas lekcji poświęconych edukacji regionalnej
 • Zachęcanie do poszerzania wiadomości z zakresu edukacji regionalnej
Przebieg lekcji
 
Zadania dla nauczyciela
 
 • Wybranie zadań testu do sprawdzianu 
 • Określenie czasu potrzebnego uczniom na rozwiązanie testu
 • Przygotowanie punktacji zadań ujętych w teście
 • Przygotowanie kryteriów oceny w zależności od ilości zdobytych punktów 
 • Przedstawienie przebiegu lekcji
 • Rozdanie testów do rozwiązania (ściąga dla nauczyciela) 
 • Obliczenie liczby punktów, wystawienie ocen
 • Zapoznanie uczniów z prawidłowymi rozwiązaniami zadań ujętych w teście 
 • Podsumowanie lekcji - pogadanka na temat tych zadań testu, które sprawiły uczniom największe problemy
Zadania dla uczniów
 
 • Rozwiązanie zadań ujętych w teście
 • Aktywny udział w pogadance kończącej lekcję
Metody i formy pracy
 
 • Praca indywidualna, sprawdzian, pogadanka

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl