Rola seniorów w edukacji regionalnej młodego pokolenia

Cele:
 • Uwrażliwienie na potrzeby ludzi starych
 • Zapoznanie z problemami, jakie towarzyszą starości
 • Zapoznanie z samorządową polityką społeczną na rzecz ludzi starych
 • Zapoznanie z pojęciem "społeczeństwo starzejące się" 
 • Uświadomienie, że działanie na rzecz seniorów jest obowiązkiem całego społeczeństwa
 • Uświadomienie roli seniorów w edukacji regionalnej młodego pokolenia 
 • Uświadomienie znaczenia integracji międzypokoleniowej i korzyści z niej wypływających
Przebieg lekcji
 
Zadania dla nauczyciela
 
 • Polecenie rozwiązania krzyżówki regionalnej, która sprawdza wiadomości z zakresu edukacji regionalnej, a której rozwiązanie jest tematem lekcji
 • Polecenie określenia roli, jaką w życiu uczniów odgrywają babcie i dziadkowie
 • Wyjaśnienie pojęcia "społeczeństwo starzejące się" (załącznik nr 2) 
 • Przeprowadzenie wykładu na temat starości i problemów, z jakimi spotykają się ludzie starzy (załącznik nr 2) 
 • Zapoznanie z rolą, jaką pełnią samorządy w realizacji polityki społecznej państwa na rzecz ludzi starych (załącznik nr 2) 
 • Podział uczniów na zespoły zadaniowe i przydzielenie im zadania do wykonania: "Ze względu na rolę seniorów w przekazywaniu następnym pokoleniom wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu, a także ze względu na to, że seniorzy nie zawsze nadążają za tempem i zmianami współczesnego życia postanowiono zorganizować spotkania międzypokoleniowe. Waszym zadaniem jest ułożenie rocznego kalendarza takich spotkań przy założeniu, że spotkanie odbywa się raz w miesiącu. W miesiącach parzystych seniorzy regionu przekazują swoją wiedzę młodzieży. W miesiącach nieparzystych spotkania prowadzi młodzież i dzieli się z seniorami własną wiedzą, która może być ciekawa i przydatna dla seniorów. W kalendarzu spotkań należy wpisać temat spotkania a także wypunktować problemy o których chcemy dowiedzieć się na poszczególnych spotkaniach od seniorów, a także co sami i dlaczego chcemy przekazać seniorom."
 • Przeprowadzenie prezentacji projektów spotkań

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl