Odwiedź moje miasto, naprawdę warto - redagowanie listu

Cele
 • Ćwiczenie pracy z zastosowaniem edytora Microsoft Word
 • Ćwiczenie umiejętności korzystania z dyskietek
 • Ćwiczenie sztuki epistolarnej
 • Świadome promowanie miejsca zamieszkania i regionu
Przebieg lekcji
 
Zadania dla nauczyciela
 
 • Przygotowanie na dyskietkach folderu z rysunkami i drobnymi elementami grafiki
 • Instruktaż do wykonania zaplanowanych zadań
 • Ocena technicznego wykonania zadania
Zadania dla uczniów
 
 • Zaprojektowanie i wykonanie papeterii przy użyciu komputera w edytorze Microsoft Word (uczniowie mają do dyspozycji gotowe rysunki i elementy grafiki w podanym folderze na dyskietce)
 • Zredagowanie listu do kolegi zamieszkałego w innym mieście, zachęcającego do odwiedzenia Tarnowskich Gór
 • Wydrukowanie listu
 • Przeczytanie listu kolegom
 • Wybór trzech najlepszych, najbardziej oryginalnych i przekonywujących listów
Metody dydaktyczne
 
 • Instruktaż - wykład połączony z pokazem, praca programowana z użyciem komputera

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl