Kożdy Ślonzok mo swojego ptoka

Cele
 • Zapoznanie z pojęciami: "hobby", "hobbysta", "kolekcjonerstwo", "kolekcjoner", "kolekcja" 
 • Zapoznanie z popularnymi sposobami spędzania wolnego czasu i zainteresowaniami hobbystycznymi i kolekcjonerskimi Ślązaków w wieku XIX i na początku wieku XX 
 • Doskonalenie umiejętności przygotowywania prezentacji 
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się - prezentacja własnych pasji
 • Wzmocnienie integracji klasy poprzez poznanie zainteresowań koleżanek i kolegów z klasy 
 • Upowszechnienie zainteresowań hobbystycznych i kolekcjonerskich 
 • Rozwijanie poczucia przynależności ucznia do społeczności regionalnej
 • Wzbudzanie zainteresowania życiem przodków i dziedzictwem kulturowym regionu 
 • Postrzeganie współczesności jako kontynuacje dzieła wcześniejszych pokoleń
Przebieg lekcji
 
Zadania dla nauczyciela
 
 • Co najmniej tydzień przed przeprowadzeniem lekcji należy polecić uczniom przygotowanie, w dowolnej formie , prezentacji własnych zainteresowań. Uczniowie mających takie same zainteresowania mogą się dobrać w grupy i wspólnie przygotować prezentację, z zastrzeżeniem, że każdy uczeń jest aktywny podczas prezentacji. 
 • Wyjaśnienie pojęć: "hobby", "hobbysta", "kolekcjonerstwo", "kolekcjoner", "kolekcja" (ściąga dla nauczyciela) 
 • Pogadanka na temat popularnych sposobów spędzania wolnego czasu, zainteresowań i pasji kolekcjonerskich Ślązaków w wieku XIX i na początku wieku XX - Indianer: tekst Śląskie "ptoki") 
 • Przeprowadzenie prezentacji przez uczniów własnych zainteresowań. Każdy prelegent powinien dysponować po zakończonej prezentacji czasem umożliwiającym zadawanie pozostałym uczniom i nauczycielowi pytań dotyczących zaprezentowanego hobby oraz udzielenie na nie odpowiedzi przez ucznia prelegenta. 
 • Przeprowadzenie dyskusji : Hobby przodków i nasze - różnice i podobieństwa, przyczyny zmian
 • Polecenie wykonania pracy domowej - wypracowania, które jest odpowiedzią na pytanie: Dlaczego ludzie, których łączy wspólna pasja zrzeszają się? 

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl