Szlakiem zabytków Tarnowskich Gór - sporządzenie przewodnika

Scenariusz ten opracowano jako kontynuację scenariusza "Uczeń w roli przewodnika po obiektach zabytkowych"
 
Cele
 
 • Utrwalenie zdobytych wcześniej wiadomości na temat zabytków miasta 
 • Komponowanie tekstu z elementami plastycznymi
 • Redagowanie opisu
 • Ćwiczenie umiejętności czytania z planu i zaznaczania na nim obiektów oraz pisania legendy do planu. 
 • Pogłębianie wiedzy o własnym regionie
 • Zachęcenie do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń
Przebieg lekcji
 
Zadania dla nauczyciela
 
 • Przygotowanie kserokopii mapek z planem miasta 
 • Omówienie zasad pisowni nazw zabytków, ulic i innych obiektów
Zadania dla uczniów
 
 • Zaznaczenie na kserokopiach mapek z planem miasta miejsc odwiedzonych w czasie wycieczki, 
 • Stworzenie legendy mapki
 • Zespołowa weryfikacja sporządzonych planów zabytków oraz ich legend
 • Opracowanie na ich podstawie ostatecznej wersji mapki z planem zbytków i ich legendy, 
 • Sporządzenie przewodnika "Szlakiem zabytków Tarnowskich Gór", z wykorzystaniem opisów zredagowanych przez poszczególne zespoły uczniowskie. Każdy zespół, który wcześniej przygotowywał opracowanie i prezentował wylosowany obiekt zabytkowy, przygotowuje karty do przewodnika, zawierające opis obiektu z uwzględnienie położenia i historii zabytku oraz wydruki zeskanowanych zdjęć, które nauczyciel wykonał podczas wycieczki. Karty mogą również, w zależności od inwencji uczniów, zawierać własnoręcznie wykonane rysunki, szkice, plany itp.
 • Wspólne zredagowanie wstępu do przewodnika i wykonanie spisu treści.
 • Wspólne zaprojektowanie okładki do przewodnika i wytypowanie uczniów do jej wykonani
 • Skompletowanie przewodnika.
Metody i formy pracy
 
 • praca z mapą , praca zespołowa, burza mózgów, metoda projektu, prezentacja

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl