Zabytki regionu - przygotowanie prezentacji

Cele
 • Nauka pracy w programie PowerPoint
 • Ćwiczenie pracy z poznanymi wcześniej programami
 • Pogłębianie zainteresowania własnym regionem
 • Stymulowanie potrzeby samodzielnego zdobywania informacji
Przebieg lekcji
 
Zadania dla nauczyciela
 
 • Utrwalenie obsługi poznanych programów: edytora tekstu, aplikacji do obsługi Internetu oraz operacji kopiowania i przenoszenia danych między programami. 
 • Zapoznanie uczniów z programem PowerPoint
 • Omówienie typów slajdów i wspólnie z uczniami stworzenie przykładowego slajdu zawierającego podstawowe elementy: tekst, grafikę, animację, tło, dźwięk
 • Omówienie zasad praw autorskich tekstów, fotografii, grafiki itp. zamieszczanej na stronach www
Zadania dla uczniów
 
 • Korzystając z dowolnego portalu uczniowie wpisują hasło "Tarnowskie Góry" i przeglądają znalezione strony www. Ciekawe zdjęcia, teksty zapisują na dysku twardym w folderze "Tarnowskie Góry"
 • Dysponując zgromadzonymi danymi uczniowie opracowują projekt prezentacji składający się z minimum 10 slajdów, układających się w logiczną całość
 • Mając przygotowany projekt prezentacji uczniowie przystępują do jego realizacji - wstawiają teksty, zdjęcia i rysunki, tworzą odpowiednie tła i animują obiekty i teksty. Po utworzeniu slajdów ustawiają czas prezentacji oraz sposoby przechodzenia między slajdami

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl