Plakat - dlaczego warto odwiedzić nasze miasto?

Cele
 • Kształtowanie zainteresowań plastycznych
 • Ukazanie użytkowej funkcji sztuki - plakat reklamowy
 • Dostrzeżenie walorów turystycznych własnego miasta
 • Wdrażanie do promowania i prezentowania własnego regionu
 • Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych prac i pomysłów
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność artystyczną
 • Ćwiczenie pracy w grupie
Przebieg lekcji
 
Zadania nauczyciela
 
 • Wyjaśnienie znaczenia słów: reklama, plakat, slogan (załącznik nr 1) 
 • Podział uczniów na grupy trzyosobowe
 • Ocena wykonanego zadania
Zadania dla grup uczniowskich
 
 • Ustalenie, co może stanowić atrakcje turystyczne miasta,
 • Wymyślenie sloganu reklamowego,
 • Wybór technik plastycznych,
 • Wyznaczenie zadań do wykonania dla poszczególnych członków grupy,
 • Wykonanie plakatu, format min. A-3, technika dowolna,
 • Prezentacja wykonanego plakatu.

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl