Tarnowskie Góry w opinii mieszkańców - uczeń w roli ankietera

Cele
 • Poznanie roli i znaczenia badań społecznych
 • Poznanie podstawowych metod badań społecznych 
 • Rozbudzanie zainteresowania regionem i jego mieszkańcami 
 • Poznanie opinii mieszkańców Tarnowskich Gór i porównanie ich opinii z własnymi - umacnianie patriotyzmu lokalnego
Przebieg lekcji
 
Zadanie dla nauczyciela
 
 • Wyjaśnienie pojęć "opinia" , "respondent", "ankieter"
 • Opowiedzenie o celach badań społecznych i głównych instytucjach zajmujących się nimi w Polsce - OBOP, COBOS, Demoskop 
 • Scharakteryzowanie podstawowych technik badań społecznych - obserwacja, ankieta, wywiad (załącznik nr 2) 
 • Przygotowanie wspólnie z uczniami kwestionariusza ankiety 
 • Omówienie przebiegu badań - ze zwróceniem uwagi uczniów na grzeczne przedstawienie się i proszenie o wzięcie udziału w badaniach i sprawdzenie, czy osoba, którą proszą o wzięcie udziału w badaniach jest mieszkańcem Tarnowskich Gór oraz o podziękowaniu za wzięcie udziału w badaniach
 • Nadzór nad uczniami przeprowadzającymi badanie na tarnogórskim rynku
 • Omówienie wyników przeprowadzonych badań
Zadania dla uczniów
 
 • Każdy uczeń samodzielnie odpowiada na pytania zawarte w ankiecie i podpisuje ją swoim imieniem i nazwiskiem
 • Przeprowadzenie badania ankietowego - każdy uczeń przeprowadza co najmniej trzy badania ankietowe
 • Wstępne opracowanie uzyskanych wyników badań
 • Porównanie odpowiedzi z samodzielnie wypełnionej ankiety z uzyskanymi wynikami badań 
 • Dyskusja nad uzyskanymi wynikami badań
 • Burza mózgów - co należy zmienić w mieście aby mieszkańcom żyło się w nim dobrze

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl