Tarnogórskie obrazy światłem malowane

Cele
 • Zachęcanie do zainteresowania materialnym dorobkiem przodków 
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą
 • Zapoznanie z genezą fotografii 
 • Praktyczne zapoznanie ze sprzętem używanym przez przodków - camera obscura
 • Pogłębiania wiedzy o zabytkach i miejscowości, w której mieszka uczeń 
 • Kreowanie zachowań sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego 
 • Zachęcenie do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń
Przebieg lekcji
 
Zadania nauczyciela
 
 • Przed przeprowadzeniem lekcji polecenie uczniom przyniesienia materiałów potrzebnych do wykonania camera obscura
 • Przedstawienie genezy fotografii i działania camera obscura (załącznik nr 1) 
 • Polecenie wykonania camera obscura - każdy uczeń wykonuje swoją (instrukcja wykonania camera obscura - załącznik nr 2) 
 • Praca w terenie - odwzorowanie zabytków tarnogórskich za pomocą camera obscura. Na wycieczkę należy oprócz camera obscura zabrać coś do zasłonięcia camera obscura i głowy, ołówki i gumki 
 • Polecenie obróbki artystycznej otrzymanych za pomocą camara obscura szkiców
 • Polecenie zredagowania notki zawierającej informacje o obiekcie na obrazku - przedstawienie materiałów źródłowych, z których uczniowie mogą skorzystać przygotowując opracowania. (Zob. http://www.tg.net.pl/indianer dział "Literatura") 
 • Polecenie przygotowania kart zabytków zawierających wykonany obrazek oraz notkę o danym zabytku (więcej załącznik nr 2) 
 • Przeprowadzenie prezentacji wykonanych kart 
 • Sporządzenie albumu obrazków tarnogórskich zabytków/ekspozycji wystawowej
 • Podsumowanie lekcji dyskusją na temat wrażeń uczniów z odbytego doświadczenia z camera obscura i uzyskanego za jej pomocą obrazka obiektu zabytkowego
 • Zachęcenie uczniów do założenia albumów ze zdjęciami, obrazkami, szkicami, pocztówkami itp. tarnogórskich zabytków

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl