Obraz miasta i styl życia mieszkańców jako wyznacznik odrębności

Cele
 • Zapoznanie z charakterystycznymi czynnikami miastotwórczymi
 • Zapoznanie z genezą nazwy miasta i z legendą jego powstania
 • Zapoznanie z historią rozwoju miasta na przestrzeni dziejów
 • Zapoznanie z stylem życia przodków
 • Zapoznanie z tradycjami górniczymi miasta 
 • Pogłębianie wiedzy o własnym regionie
Przebieg lekcji
 
Zadania nauczyciela
 
 • Scharakteryzowanie pojęcia "miasto" 
 • Przedstawienie podstawowych czynników miastotwórczych (załącznik nr 1)
 • Przedstawienie genezy nazwy miasta i legendy związanej z powstaniem Tarnowskich Gór. 
 • Przedstawienie rozwoju i upadków miasta na przestrzeni dziejów.
 • Nakreślenie w jaki sposób rozwój przemysłu wydobywczego wpływał na czynniki miastotwórcze oraz na rozwój i upadki miasta a także na styl i sposób życia jego mieszkańców.
Zadania dla uczniów
 
 • Dyskusja na temat śladów górniczej przeszłości miasta.
 • Praca domowa: Opisz co miało wpływ na przestrzeni dziejów na rozwój miasta i jego znaczenie w regionie.
Metody i formy pracy
 
 • Wykład, pogadanka, dyskusja

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl