Ocalić od zapomnienia - muzea

Muzeum jako instytucja zajmująca się ochroną i propagowaniem dziedzictwa kulturowego
 
Cele:
 • Wyjaśnienie pojęcia "muzeum", "eksponat", "ekspozycja", "wystawa",
 • Zapoznanie z funkcjami, jakie pełni muzeum
 • Zapoznanie z pracą muzealników 
 • Uświadomienie roli muzealnictwa w ochronie dziedzictwa kulturowego
 • Wzbudzanie zainteresowania ochroną dziedzictwa kulturowego
Przebieg lekcji
 
Zadania dla nauczyciela
 
 • Zlecenie pracy ze słownikiem w celu odnalezienie pojęć: "muzeum", "eksponat", "ekspozycja", "wystawa", "konserwacja", "gromadzenie", "przechowywanie"
 • Wykład na temat funkcji, jakie pełni współczesne muzeum i pracy muzealników
 • Przeprowadzenie pogadanki na temat znaczenia muzealnictwa w ochronie i propagowaniu dziedzictwa kulturowego
Zadania dla uczniów
 
 • Odnalezienie w słowniku pojęć: " muzeum", " eksponat", "ekspozycja , "wystawa", "konserwacja", "gromadzenie", "przechowywanie". Zapisanie ich w zeszytach i opowiedzenie własnymi słowami ich znaczenia. 
 • Aktywny udział w pogadance
Metody i formy pracy
 
 • Wykład, pogadanka, praca ze słownikiem

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl