Symulacyjna sesja Rady Gminy - młodzi samorządowcy 

Cele
 • Uwrażliwienie na dostrzeganie bieżących potrzeb środowiska lokalnego 
 • Klasyfikowanie dostępnych informacji z punktu widzenia celów
 • Zapoznanie z pojęciami: "samorząd" , "samorządność" 
 • Zapoznanie z organami Gminy, ich zadaniami i kompetencjami
 • Ćwiczenie pracy zespołowej
 • Kształcenie umiejętności wyrażania własnych opinii i argumentowania ich
 • Kształcenie umiejętności słuchania opinii innych i konstruktywnego krytykowania ich 
 • Wdrażanie do przygotowania i praktykowania wystąpień publicznych
 • Rozwijanie poczucia przynależności ucznia do społeczności regionalnej
 • Zachęcenie do poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń
Przebieg lekcji
 
Zadania nauczyciela
 
 • Wyjaśnienie pojęć: "samorządność", "samorząd"
 • Przedstawienie zadań i kompetencji organów gminy: Rady Gminy (Miasta) i Wójta (Burmistrza) oraz zapoznanie z przebiegiem sesji Rady Gminy (Miasta) i zasadami głosowania (załącznik nr 1)
 • Wprowadzenie do tematu sesji 
 • Podział uczniów - radnych na sześć grupy:
- Komisję Infrastruktury i Rozwoju Miasta
- Komisję Edukacji, Kultury i Sportu
- Komisję ds Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej
- Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego
- Komisję Ochrony Środowiska i Funduszy Europejskich
 • Przeprowadzenie sesji "Rady Miejskiej", w której poszczególne komisję przedstawiają najpilniejsze zadania do wykonania. Jednak ze względu na stan budżetu miasta, można podjąć się tylko dwóch najpilniejszych i najistotniejszych dla społeczności lokalnej zadań. Należy więc przeprowadzić dyskusję nad planowanymi zadaniami i przeprowadzić głosowanie nad tym, które zadania będą wykonane.
Nauczyciel podczas sesji występuje jako Przewodniczący Rady Miejskiej.

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl