Kultura chleba dawniej i dziś

Cele
 • Zapoznanie z historią chleba
 • Zapoznanie z procesem wypieku chleba
 • Zapoznanie z dawnymi narzędziami i sprzętami służącymi do wypieku chleba 
 • Zapoznanie z przysłowiami i zwyczajami związanymi z chlebem
 • Podkreślenie roli i znaczenia chleba w naszym życiu
 • Kształtowanie szacunku do pracy i chleba
 • Przybliżenie symboliki chleba
 • Zapoznanie z pojęciami "tradycja", "folklor"
 • Ukazanie piękna folkloru i tradycji: dożynki
 • Rozwijanie twórczej wrażliwości i umiejętności właściwego odbioru utworów poetyckich 
 • Pogłębianie wiedzy o własnym regionie.
Przebieg lekcji
 
Zadania dla nauczyciela
 
 • Zorganizowanie wycieczki do Muzeum Chleba w Radzionkowie połączonej z wypiekiem bułek
 • Przeprowadzenie lekcji: Chleb zawsze dla Polaków był dobrem najważniejszym (z wykorzystaniem fragmentów poezji i tekstu gwarowego Moniki Bednorz Swojski Chleb )
Zadania dla uczniów
 
 • Praca zbiorowa: opracowanie zbioru przysłów związanych z chlebem
 • Dyskusja: w jaki sposób wyrażano szacunek dla chleba? Czy zwyczaje te przetrwały do dnia dzisiejszego?
 • Praca domowa: Na podstawie zdobytych wiadomości podczas zwiedzania muzeum oraz na podstawie tekstu gwarowego Moniki Bednorz: Swojski chleb, opisz jakie prace należy wykonać aby upiec chleb. Zilustruj opis rysunkami.

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl