Scenariusze lekcji - Chwila zatrzymana na wieczność

Tarnowskie Góry i ich mieszkańcy na starej fotografii

Cele
 • Ukierunkowanie na dostrzeganie bogactw oraz wielowymiarowości dziedzictwa kulturowego
 • Rozbudzenie zainteresowania materialnym dorobkiem przodków
 • Zapoznanie z historią fotografii
 • Ukazanie różnych funkcji fotografii - dokumentalnej, artystycznej, poznawczej, sentymentalnej, emocjonalnej
 • Ukazanie starych fotografii jako dziedzictwa kulturowego i świadectwa minionych czasów
 • Pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń
 • Zachęcenie do usystematyzowanego zbierania strych fotografii
 • Kreowanie zachowań sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego
 • Rozwijanie umiejętności brania swobodnego udziału w dyskusji
Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela
 • Przed przeprowadzeniem lekcji polecenie uczniom przyniesienia starych fotografii związanych z ludźmi i regionem
 • Wyznaczenie osoby do przeczytania wiersza Jana Twardowskiego: Stare fotografie (załącznik nr 1)
 • Przeprowadzenie wspólnie z uczniami analizy i interpretacji wiersza pod kątem jego problematyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki artystyczne, dzięki którym poeta wyraził obrazy zatrzymane w kadrze starej fotografii
 • Wyjaśnienie/przypomnienie pojęcia "fotografia" i przedstawienie jej genezy(załącznik nr 1 do scenariusza Tarnogórskie obrazy światłem malowane)
 • Przeprowadzenie mini konkursu skojarzeń - uczniowie w parach, tak jak siedzą w ławkach, piszą skojarzenia do słowa fotografia. Wygrywa ta para, która w podanym przez nauczyciela czasie wymieni najwięcej skojarzeń.
 • Pogadanka na temat fotografii jak świadka minionych czasów i jako dziedzictwa kulturowego (załącznik nr 2)
 • Przyniesione przez uczniów stare fotografie, zostają umieszczone razem w jednym pudełku. Każdy z uczniów podchodzi do pudełka, losowo wybiera jedno zdjęcie, pokazuje je pozostałym uczniom i opowiada historię tego zdjęcia, tak jakby był osobą stojącą z aparatem fotograficznym i robiącą właśnie to zdjęcie. Zdjęcia przed włożeniem do pudełka należy podpisać ołówkiem, aby każdy uczeń mógł odebrać po skończonej lekcji przyniesione przez siebie zdjęcia.
 • Zachęcenie uczniów do założenia albumów ze starymi rodzinnymi fotografiami i opisania ich, kogo/ co przedstawiają, kiedy zostały wykonane. W tym celu uczniowie powinni porozmawiać zwłaszcza z seniorami swoich rodów, którzy być może pamiętają również, kto robił te zdjęcia a także posiadają inne zdjęcia, które mogą wzbogacić rodzinny album strych zdjęć.
 • Przeprowadzenie dyskusji kończącej lekcję na temat: Czego możemy dowiedzieć się ze starych fotografii o życiu naszych przodków i o nich samych?
 • Polecenie wykonania pracy domowej - wypracowania na temat: Co Twoim zdaniem miał na myśli autor wiersza Stare fotografie pisząc "tylko fotografie nie liczą się z czasem".

[…] ciąg dalszy w pliku .docTG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl