Tarnogórskie kalendarium

ważne daty z życia miasta

1519
W Starych Tarnowicach, Sowicach i Lasowicach osiedlają się przybysze poszukujący tam srebra.

1526
Książę Jan Opolski nadaje Tarnowskim Górom prawa miejskie oraz przywileje górnicze.

1528
Ogłoszony zostaje "Ordunek Górny" - pierwsza ustawa górnicza.

1531
Kończy się budowa kościoła ewangelickiego w miejscu dzisiejszego kościoła Piotra i Pawła.

1556
Na miasto spada zaraza morowa, wielu mieszkańców ucieka z Tarnowskich Gór.

1561
Miasto otrzymuje prawo do organizowania co roku dwóch jarmarków.

1562
Margrabia Jerzy Fryderyk nadaje miastu herb.

1627
Wojska walczące w wojnie trzydziestoletniej pustoszą miasto. Także w tym roku na Tarnowskie Góry nałożono wysoką kontrybucję.

1683
W drodze na Wiedeń zatrzymuje się w mieście król Jan III Sobieski.

1697
W Tarnowskich Górach zatrzymuje się wraz z dworem elekt August Mocny.

1701
Wybucha wielki pożar, który niszczy znaczną część miasta. Spłonęły między innymi wszystkie domy w rynku.

1707
W czasie szwedzkiego potopu przez miasto przejeżdża król Gustaw Adolf.

1713
Jezuici otwierają szkołę łacińską - pierwsze polskie gimnazjum.

1715
W mieście panuje zaraza - pierwsza z trzech wielkich epidemii (pozostałe w latach 1723 i 1728), w wyniku których giną setki ludzi.

1734
W Tarnowskich Górach przebywa elektor saski - August III.

1735-6
Przez 73 dni bez przerwy pada deszcz, który niszczy zbiory. W wyniku tego z głodu ginie prawie połowa mieszkańców (około 500 osób).

1742
Pożar niszczy 63 domy

1746
W pożarze spłonęły 103 domy i 17 stodół.

1750
Król Fryderyk II potwierdza dawne przywileje Tarnowskich Gór.

1780
Powstaje Bractwo Strzeleckie.

1786
Miasto przeżywa trzęsienie ziemi. Nie ma ofiar śmiertelnych.

1788
Uruchomiono pierwszą maszynę parową służącą do odwadniania kopalni.

1790
Miasto odwiedza niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe.

1803
Rozpoczyna pracę pierwsza szkoła górnicza.

1806-7
Wojny napoleońskie. Przez miasto przechodzą wojska, nakładane są kontrybucje.

1810
Powstaje cmentarz żydowski.

1816
Powstaje loża masońska, której przewodzi radca górniczy August Boscamp.

1820
W Tarnowskich Górach przebywa car Aleksander I.

1821
Miasto odwiedza literat Julian Ursyn Niemcewicz.

1840
Rozpoczyna pracę drukarnia Roberta Reimana - pierwsza drukarnia w mieście.

1845
Przy ulicy Gliwickiej powstaje fabryka mydła Józefa Łukasika.

1848
Wiosna Ludów. W mieście tłumy żądają zmiany wysokości podatków.

1856
Na terenach dzisiejszej Tarnogórskiej Fabryki Urządzeń Górniczych "TAGOR" rozpoczyna się budowa huty żelaza.

1856
Rozpoczyna się budowa pierwszej linii kolejowej łączącej Tarnowskie Góry z Opolem. Początek budowy dworca kolejowego.

1857
Uruchomiona zostaje linia kolejowa.
W Tarnowskich Górach swoją siedzibę otrzymuje powstała w wyniku ustawowego ubezpieczenia górników Górnośląska Spółka Bracka. Spółka liczy 17 821 członków.

1864
Społeczność żydowska obchodzi poświęcenie tarnogórskiej synagogi.

1865
Ulice miasta otrzymują oświetlenie gazowe w postaci 55 lamp. Gaz pochodzi z założonej w tym samym roku gazowni Jakuba Kroesslera.

1884
Rozpoczynają pracę: Państwowy Zakład Wodociągów i nowy szpital.

1892
W Czarnej Hucie powstaje fabryka papieru.

1895
Kończy się budowa gmachu sądu.

1903
Na dawnych terenach górniczych powstaje park miejski.

1914
Pierwsza wojna światowa. W Tarnowskich Górach 25 osób przebywa w areszcie pod zarzutem szpiegostwa.

1918
Powstają polskie rady ludowe i rada robotniczo żołnierska.

1920
Po odejściu wojsk niemieckich do miasta wkracza oddział francuski liczący ponad 300 żołnierzy. Po raz pierwszy oficjalnie obchodzi się w mieście święto Konstytucji 3 Maja.
W mieście świecą żarówki elektryczne.

1922
W wyniku powstań śląskich i plebiscytu miasto wraca do Polski. Na tarnogórski rynek wkracza polskie wojsko pod dowództwem generała Stanisława Szeptyckiego.

1923
Miasto odwiedza prezydent Stanisław Wojciechowski.

1926
Odbywają się uroczystości 400 - lecia miasta i 250 - lecia ślubowanej pielgrzymki do Piekar Śląskich.

1927
Rada Miejska uchwala zaciągnięcie pożyczki 1 miliona złotych na budowę miejskiej kanalizacji.
Rozpoczyna się budowa żeńskiego gimnazjum.

1929
Rozpoczyna pracę biologiczna oczyszczalnia ścieków w Lasowicach.

1935
Przy ulicy Krakowskiej otwarty zostaje ekskluzywny lokal Cafe - Club.

1939
Aresztowania powstańców śląskich, księży, nauczycieli i urzędników. Podpalenie synagogi.

1946
Zmienione zostają granice administracyjne miasta - dotychczasowe gminy: Lasowice, Stare Tarnowice, Czarna Huta i Sowice są już częścią Tarnowskich Gór.

1950
Likwidacja Spółki Brackiej. Jej obowiązki przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

1957
Ukazuje się "Gwarek" - pierwszy tygodnik w mieście.

1966
Powstaje Międzyzakładowy Klub Sportowy "Gwarek".

1967
Uzbrojone zostają tereny pod pierwsze wielkopłytowe osiedle mieszkaniowe na osadzie Jana.

1968
Rozpoczęła pracę huta cynku i ołowiu w Miasteczku Śląskim.

1969
Miasto otrzymuje drogę obwodową - obwodnicę długości niemal ośmiu kilometrów.
Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry


TG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl