Ewidencja miejsc pamięci powiatu tarnogórskiego

Głaz z tablicą ku czci poległych w czasie III Powstania Śląskiego oraz pomordowanych w obozach koncentracyjnych - nazwiska Tarnowskie Góry, zbieg ul. Witosa z ul. Kamienną C
Krzyż Powstańców Śląskich ku czci poległych w III Powstaniu Śląskim pod Olesnem 25 maja 1921 roku - nazwiska Tarnowskie Góry, na poboczu ul. Gliwickiej u zbiegu ul. Niemcewicza C
Zbiorowa mogiła wojenna wraz z figurą żołnierzy gen. Pawła A. Sułkowskiego Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka, na poboczu B
Pomnik wzniesiony dla uczczenia 15 Powstańców Śląskich i harcerzy rozstrzelanych przez hitlerowców w pierwszych dniach II wojny światowej Tarnowskie Góry, las na prawo od drogi prowadzącej ze Strzybnicy do Pniowca, ul. Armii Krajowej C
Tablica upamiętniająca pomordowanych w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku oraz w innych obozach Tarnowskie Góry, Plac Gwarków, kościół pw św. Piotra i Pawła C
Tablica upamiętniająca więźniów politycznych pomordowanych w obozach koncentracyjnych i więzieniach hitlerowskichw latach 1939-45 Tarnowskie Góry, Plac Gwarków, kościół pw św. Piotra i Pawła C
Tablica upamiętniająca poległych w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne Śląska Tarnowskie Góry, Ratusz C
Tablica upamiętniająca Powstańców Śląskich Ziemi Tarnogórskiej poległych w latach 1919-21 Tarnowskie Góry, Plac Gwarków, kościół pw św. Piotra i Pawła, C
Cmentarz wojenny żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej Tarnowskie Góry, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego, 0 park miejski B
Tablica ku czci Augustyna Pietrygi, uczestnika I Powstania Śląskiego Tarnowskie Góry, ul. Opolska, Jednostka Wojskowa C
Pomnik - armata poświecony artylerzystom poległym w latach 1939-45 Tarnowskie Góry, u zbiegu ul. Opatowskiej z ul. Opolską C
Tablica upamiętniająca żołnierzy 11 Pułku Piechoty poległych w czasie II wojny światowej Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka, kościół pw św. Anny C
Tablica poświęcona współbraciom z Bobrownik Śląskich i Piekar Rudnych, którzy ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej na polach bitew, w egzekucjach, obozach zagłady, więzieniach lub na tułaczce Tarnowskie Góry-Bobrowniki Śląskie, ul. Topolowa, kościół pw Przemienienia Pańskiego C
Tablica upamiętniająca poległych w czasie II wojny światowej nauczycieli i wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica Tarnowskie Góry, ul. Piłsudskiego, Liceum Ogólnokształcące. im. S. Staszica C
Głaz z tablicą ku czci tarnogórskich kolejarzy poległych w czasie II wojny światowej Tarnowskie Góry, ul. Częstochowska, obok dworca PKP C
Tablica upamiętniająca ofiary hitlerowskiego terroru - nazwiska Tarnowskie Góry, ul. Opolska, Zespół Szkół Medyczno-Chemicznych C
Tablica z płaskorzeźbą upamiętniająca Wojciecha Korfantego Tarnowskie Góry, ul. Opolska, Zespół Szkół Medyczno-Chemicznych C
Tablica upamiętniająca ofiary stanu wojennego Tarnowskie Góry, Plac Gwarków C
Grób Jana Nowaka (pochówek rodzinny), działacza plebiscytowego, powstańca śląskiego, kronikarza ziemi tarnogórskiej, organizatora polskich kół śpiewaczych oraz sceny amatorskiej, założyciela koła Towarzystwa Czytelni Ludowych, członka Powiatowego Polskiego Komitetu Plebiscytowego. W czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu. Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka, cmentarz parafialny, przy zachodnim murze A
Grób Józefa Piernikarczyka (pochówek  rodzinny), górnika, historyka, autora prac z dziejów przemysłu.

Jego autorstwa jest dzieło Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku

Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka, cmentarz parafialny, przy zachodnim murze A
Grób Teofila Królika (pochówek rodzinny) działacza narodowego - pomnik nagrobny Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka, cmentarz parafialny A
Tablica upamiętniająca żołnierzy 3 Pułku Ułanów Śląskich poległych na wszystkich frontach II wojny światowej, pomordowanych i zmarłych w więzieniach oraz w obozach zagłady Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka, kościół pw św. Anny B
Głazy upamiętniające Powstania Śląskie. Na jednym z nich tablica z napisem: "Na pamiątkę trzech Powstań Górnośląskich w roku 1919-20-21 O Wolność naszej Ojczyzny Polskiej". Tarnowskie Góry , Strzybnica Park przy ul. Metalowców C
Grób wojenny Powstańca Śląskiego Józefa Brailicha, poległego w II Powstaniu Śląskim. Tarnowskie Góry , Strzybnica, ul. Kościelna, cmentarz parafialny katolicki B
Grób rodzinny Edmunda Leopolda Chełmińskiego pułkownika dyplomowanego Pułku 3. Ułanów Śląskich  Tarnowskie Góry, cmentarz parafialny przy kościele pw. Św. Józefa Robotnika, ul. Kard. S. Wyszyńskiego A
Grób por. Edwarda Kleczyńskiego, adiutanta Pułku 3. Ułanów Śląskich  Tarnowskie Góry, cmentarz parafialny przy kościele pw. Św. Józefa Robotnika, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, A
Grób Edwarda Siereckiego, wachmistrza zawodowego Pułku 3. Ułanów Śląskich  Tarnowskie Góry, cmentarz parafialny przy kościele pw. Św. Józefa Robotnika, ul. Kard. S. Wyszyńskiego A
Grób Michała Cioska, plutonowego zawodowego Pułku 3. Ułanów Śląskich  Tarnowskie Góry, cmentarz parafialny przy kościele pw. Św. Józefa Robotnika, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, A
Grób Mariana Karłowicza, porucznika Pułku 3. Ułanów Śląskich  Tarnowskie Góry, cmentarz parafialny przy kościele pw. Św. Józefa Robotnika, ul. Kard. S. Wyszyńskiego A
Grób Czesława Barzyckiego, wachmistrza zawodowego Pułku 3. Ułanów Śląskich  Tarnowskie Góry, cmentarz parafialny przy kościele pw. Św. Józefa Robotnika, ul. Kard. S. Wyszyńskiego A

Gmina KALETY

Pomnik ku czci ofiar walki i terroru, upamiętnia poległych podczas II wojny światowej i pomordowanych w niemieckich obozach zagłady, Powstańców Śląskich i bojowników ruchu oporu Kalety, ul. 1-go Maja B
Grób wojenny Piotra Kazucha, Powstańca Śląskiego zamordowanego przez okupanta 16 września 1939 roku - pomnik nagrobny Jędrysek, ul. Pokoju, cmentarz parafialny C
Obelisk na byłej mogile żołnierzy Armii Czerwonej poległych w 1945 roku Jędrysek, ul. Pokoju, cmentarz parafialny C

Gmina KRUPSKI MŁYN

Głaz z tablicą i orłem

Głaz odsłonięto w 40 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem

Potępa, ul Wiejska C

Gmina MIASTECZKO ŚLĄSKIE

Cztery groby wojenne:

1) poległych w Powstaniach Śląskich 1919-21 - pomnik nagrobny,

2) poległych w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej - pomnik nagrobny,

3) żołnierzy LWP Grupy Desantowej, którzy  zginęli 8 października 1944 roku - pomnik nagrobny,

4) pięciu nieznanych żołnierzy Armii Czerwonej poległych 19 stycznia 1945 roku podczas wyzwalania Miasteczka Śląskiego - pomnik nagrobny

Miasteczko Śląskie, ul. Norwida, cmentarz parafialny B
Tablica upamiętniająca miejsce, na którym 8 października 1944 roku zginęli żołnierze LWP Grupy Desantowej: por. Jan Pindor i ppor. Aleksander Biały Miasteczko Śląskie, skrzyżowanie ul. Norwida i Piudora 3 C
Tablica upamiętniająca egzekucję pięciu Powstańców Śląskich 25 sierpnia 1919 roku Miasteczko Śląskie, ul. Woźnicka, skwer C
Mogiła zbiorowa wojenna żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej Miasteczko Śląskie, ul. Norwida, cmentarz parafialny B
Pomnik obrońców Ojczyzny Miasteczko Śląskie, ul. Woźnicka, skwer C
Tablica upamiętniająca Jana Bondkowskiego, w latach1920 - 22 burmistrza miasta, działacza narodowego i samorządowego Miasteczko Śląskie, Rynek 8 B
Grób zbiorowy wojenny Bolesława Bednarka, Romana Matusika, Tomasza Pyki i Teodora Siwego poległych w III Powstaniu Śląskim 25 maja 1921 roku - pomnik nagrobny Żyglin, cmentarz parafialny B
Pomnik ku czci poległych Powstańców Śląskich oraz polskich patriotów zamordowanych w obozach koncentracyjnych Żyglin, ul. Śląska, placyk C
Grób zbiorowy wojenny 14 żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej - pomnik nagrobny Żyglin, cmentarz parafialny B

Gmina OŻAROWICE

Tablica upamiętniająca 29 zakładników przywiezionych z Będzina i rozstrzelanych przez hitlerowców 6 czerwca 1940 roku w odwet za napad na żandarma Celiny, ul. Męczenników 5 C
Pomnik wzniesiony w hołdzie mieszkańcom gminy poległym w walkach obronnych we wrześniu 1939 roku z najeźdźcą niemieckim oraz straconym w hitlerowskich obozach i kaźniach Tąpkowice, przed Szkołą Podstawową C

Gmina RADZIONKÓW

Pomnik ku czci poległych Powstańców Śląskich Radzionków, ul. Śródmiejska, przy Placu Letochów C
Pomnik upamiętniający miejsce śmierci Jana Kużaja 16 lutego 1942 roku Radzionków, ul. Kużaja, przy skrzyżowaniu z ul. Gwarków C
Tablica upamiętniająca mieszkańców Radzionkowa poległych w Powstaniach Śląskich, w kampanii wrześniowej 1939 roku oraz w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej Radzionków, Księża Góra C
Kwatera wojenna z I wojny światowej Radzionków, ul. Cmentarna, cmentarz B
Pomnik upamiętniający Stefana Szymałę, poległego 18 listopada 1941 roku Radzionków, ul. Śródmiejska, skwer miejski C
Trzy mogiły wojenne nieznanych Powstańców Śląskich Radzionków, ul. Cmentarna, cmentarz B
Mogiła wojenna nieznanego Powstańca Śląskiego Radzionków, ul. Cmentarna, cmentarz B
Tablica upamiętniająca księdza Józefa Knosałę w latach 1922-46 proboszcza radzionkowskiego Radzionków, ul. św. Wojciecha, kościół pw św. Wojciecha, zewnętrzna fasada C
Tablica upamiętniająca księdza dr Karola Brzezinę duszpasterza polonijnego Radzionków, ul. św. Wojciecha, kościół pw św. Wojciecha, zewnętrzna fasada C
Epitafium nagrobne księdza Piotra Flaka kapelana Radzionkowa Radzionków, ul. św. Wojciecha, kościół pw św. Wojciecha, przedsionek C
Epitafium nagrobne księdza Augustyna Mastulskiego proboszcza radzionkowskiego Radzionków, ul. św. Wojciecha, kościół pw św. Wojciecha, przedsionek C
Pomnik upamiętniający Powstania Śląskie Radzionków, ul. Śródmiejska, skwer przed Centrum Kultury "Karolinka" C
Tablica upamiętniająca mieszkańców Radzionkowa poległych w Powstaniach Śląskich - nazwiska Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42, Ratusz C
Tablica upamiętniająca 60 rocznicę Golgoty Wschodu, a także mieszkańców Radzionkowa, którzy oddali swe życie za Ojczyznę Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42, Ratusz C
Tablica upamiętniająca strażnika Mariana Czerwińskiego poległego 1 września 1939 roku Radzionków, ul. Zofii Nałkowskiej 51 C
Kwatera wojenna żołnierzy Armii Czerwonej z 1941 roku - pomnik Radzionków-Rojca, ul. Skotnicka, cmentarz C

Gmina ŚWIERKLANIEC

Tablica upamiętniająca 23 mieszkańców Świerklańca, ofiar terroru hitlerowskiego w latach II wojny światowej Świerklaniec, ul. Młyńska 1, Szkoła Podstawowa C
Tablica upamiętniająca Józefa Stabińskiego i Józefa Mazura poległych w III Powstaniu Śląskim: Świerklaniec, ul. Młyńska 3, Urząd Gminy C
Tablica upamiętniająca mieszkańców Nakła Śląskiego, pomordowanych i poległych w walce o społeczne i narodowe wyzwolenie Śląska Nakło Śląskie, ul. Główna 62, budynek poczty C
Tablica poświęcona rodzinie Wieczorków, ofiarom faszyzmu, straconym w 1942 roku w KL Auschwitz - Birkenau Orzech, ul. Brzechwy 8, Szkoła Podstawowa C

Gmina TWORÓG

Grób wojenny nieznanego żołnierza Wojska Polskiego poległego podczas walk z wojskiem niemieckim we wrześniu 1939 roku - pomik nagrobny Tworóg, ul. Zamkowa, cmentarz parafialny przy kościele pw. św. Antoniego Padewskiego B

Gmina ZBROSŁAWICE

Na terenie gminy nie występują miejsca pamięci narodowej

A - grób osoby zasłużonej dla gminy lub regionu
B - grób wojenny, kwatera lub cmentarz wojenny
C - upamiętnienie - znak pamięci (pomnik, tablica pamiątkowa, obelisk itp.)
Źródło: "Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych oraz innych miejsc pamięci województwa śląskiego". Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry


TG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl