panel przesyłania plików - blog Alicji Kosiby - Lesiak v1.3  © thepeak
wybierz pilk do wysłania:
zmieniając mu nazwę na:
obsługiwane typy plików: jpg, JPG, txt, doc
dostępny limit: 19.766 MB
 

 plik otwarty
powrót