Inwazja u bram - wystawa w Muzeum Górnośląskim


Wystawa Inwazja u bram, na którą od 30 maja zaprasza Muzeum Górnośląskie, zwróci uwagę na rozprzestrzenianie się gatunków, które spowodowały lub mogą spowodować nieodwracalne zmiany w rodzimej faunie i florze. W świecie przyrody nie ma miejsca na negocjacje i miłosierdzie. Osobniki słabsze, nieprzygotowane na walkę, ustępują albo giną, zwycięzca zaś bierze wszystko. Tego typu inwazje i wojny na śmierć i życie toczą się nieustannie nie tylko gdzieś daleko – w Australii, na Madagaskarze czy w Ameryce Południowej, ale również tuż obok nas – na ulicach śląskich miast, na pobliskich łąkach i w lasach, tuż za progiem naszych domów.

Inwazje w świecie przyrody, nawet te najskuteczniejsze, bez informacji ze strony przyrodników, ekologów i naukowców, byłyby dla nas niedostrzegalne. Wystawa w Muzeum Górnośląskim pokaże, że inwazja ma wiele (często urokliwych) twarzy i że bywa inicjowana przez człowieka, jak w przypadku hodowanych na rabatach w ogródkach ozdobnych roślin, np. nawłoci kanadyjskiej, które po wydostaniu się poza ogrodzenie niepostrzeżenie zaczynają dominować w otoczeniu, eliminując rodzime gatunki.

Na wystawie w Muzeum Górnośląskim zaprezentowane zostaną różne formy migracji zwierząt i roślin, z którymi spotykamy się na Górnym Śląsku i w Polsce, jak również te najbardziej spektakularne, które odcisnęły swoje piętno na przyrodzie w skali globalnej. Obok dużych zwierząt, takich jak jenot, szop pracz czy szakal złocisty, na ekspozycji znajdą się niewielkie bezkręgowce oraz rośliny, m. in. barszcze kaukaskie, rdestowce – gatunki, które na różne sposoby podbiły nowe tereny.

Wernisaż: 30 maja 2017 (wtorek), godz. 18.00, wstęp wolny
Czas trwania wystawy: 30 maja – 31 grudnia 2017
Miejsce: Muzeum Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2
Kurator: Roland Dobosz