Reprodukcje autorstwa Ewy Dzik


Ewa Dzik
Radzionków
0-608 49 33 52

Ewa Dzik - absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2001 ukończyła studia o specjalności konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Zajmuje się konserwacją malarstwa sztalugowego i ściennego, rzeźby polichromowanej. Wykonuje kopie obrazów w dowolnej technice.


Kopia XVII wiecznej martwej natury - olej na płótnieJean Francois Millet - "Zbierające kłosy"- olej na płótnieJan Steen - "Pijacy" - olej na desceRembrandt van Rijn "Portret starca" - olej na płótnieWillem van de Velde " Strzał z działa" - olej na płótnieJan Porcelis- "Statki na morzu" - olej na płótnieJan Vermeer - "Nalewająca mleko" -olej na płótnie