Tarnowskie Góry - Portal Powiatu Tarnogórskiego  
Tarnowskie Góry - Portal Powiatu Tarnogórskiego  
strona główna Portalulista działów  |  ogłoszenia z ostatnich 7 dni  |  rejestracja  |  regulamin i zasady  |    
regulamin i zasady
1. Korzystanie z niniejszego systemu ogłoszeń Portalu Powiatu Tarnogórskiego www.tg.net.pl jest w każdym zakresie bezpłatne. Administracja Portalu ze swej strony dołoży wszelkich starań, by korzystanie z systemu było wygodne i bezawaryjne.

2. Portal Powiatu Tarnogórskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ani za ich zgodność ze stanem faktycznym, wszelkie transakcje dokonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność; niniejszy serwis pełni jedynie rolę nieodpłatnej, publicznej tablicy ogłoszeniowej;

3. Niniejszy system nie przechowuje danych osobowych; formularz rejestracyjny zawiera jedynie adres e-mail oraz dane, które nie umożliwiają identyfikacji osobowej; formularz oferty nie wymaga obowiązkowego podawania imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (poza obowiązkiem podania miejscowości zamieszkania); hasło Użytkownika - podobnie jak inne dane systemu przechowywane są w zabezpieczonej bazie.

4. Portal Powiatu Tarnogórskiego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek fakty związane z użytkowaniem niniejszego systemu.

5. Ogłoszenia publikowane są przez okres 90 dni od chwili wprowadzenia ich przez Użytkownika, przez cały ten czas Użytkownik może w sposób nieskrępowany zmieniać treść ogłoszenia lub skasować je.

6. Użytkownik może dodać następne swoje ogłoszenie po upływie 60 minut od wprowadzenia poprzedniego ogłoszenia.

7. Zabronione jest publikowanie ogłoszeń propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, pornografię oraz naruszających polskie prawo. Administracja Portalu zastrzega sobie prawo skasowania dowolnego ogłoszenia w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

8. Użytkowanie systemu ogłoszeń Portalu Powiatu Tarnogórskiego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

PORTAL POWIATU TARNOGÓRSKIEGOPowder By ClassifiedsCaffe