Tarnogórski Program Edukacji Regionalne "Indianer"
serwis Portalu Powiatu Tarnogórskiego
www.tg.net.pl

autorstwo
: Zbigniew Markowski- Uwaga! Mam wiedzę
i nie zawaham się jej użyć!!!
Słowo "Indianer" w śląskiej gwarze oznacza Indianina, ale także kogoś (lub coś) bardzo egzotycznego. Tak egzotycznego, jak stwierdzenie, że edukację regionalną można zrobić odgórnie, jak przekonanie, że ministerstwa przygotują nam podręczniki, że ktoś opracuje i usystematyzuje regionalną wiedzę za nas.Nic takiego z pewnością nie nastąpi, dlatego powstał "Indianer" - miejsce, w którym sami stworzymy podstawowy katalog edukacji regionalnej powiatu tarnogórskiego.

wprowadzanie dobrego nastroju:


R o j b e r

Projekt "Indianer" - opis merytoryczny

I. ZAŁOŻENIA

1. Celem projektu jest:

* prezentacja dziedzictwa kulturowego Ziemi Tarnogórskiej
* stworzenie bazy wiedzy z przeznaczeniem do wykorzystania w edukacji regionalnej na następujących polach:

a) teksty autorskie dotyczące historii, kultury, przyrody, życia społecznego oraz potencjału turystycznego
b) prezentacja wizualna (fotografie, dźwięki, filmy) zabytków i obiektów szczególnie ważnych w aspekcie edukacji regionalnej
c) materiały źródłowe - teksty, fotografie, mapy, szkice, dzieła sztuki
d) baza bibliograficzna
e) oferta edukacyjna o charakterze pozaszkolnym: lekcje biblioteczne, muzealne
f) scenariusze lekcji z zakresu edukacji regionalnej
g) interaktywne testy wiedzy w zakresie prezentowanych treści

2. Zakres geograficzny
a) podstawowym obszarem zainteresowania autorów projektu jest powiat tarnogórski
b) w uzasadnionych (związkiem z powiatem) przypadkach omówione zostaną inne rejony geograficzne

3. Projekt prowadzony jest przez Zbigniewa Markowskiego przy udziale Portalu Powiatu Tarnogórskiego

II. STAN PRAC
Witryna internetowa projektu zawiera obecnie:
1. 68 artykułów autorskich o łącznej objętości 480 stron maszynopisu na temat historii miasta i okolic
2. Ponad 430 fotografii zabytków powiatu
3. Bazę bibliograficzną przygotowaną przez Bibliotekę w Tarnowskich Górach; baza zawiera opis 63 pozycji wydawniczych dotyczących bezpośrednio powiatu tarnogórskiego wraz z sygnaturami wewnętrznymi Biblioteki
4. Teksty źródłowe o łącznej objętości 550 stron maszynopisu
5. Reprodukcje: zdjęć archiwalnych ze zbiorów SMZT, malarstwa, zestaw 22 pocztówek tarnogórskich z przełomu XIX i XX wieku
6. 30 scenariuszy lekcji
7. 5 filmów o łącznej długości 18 minut

III. ROZWÓJ
1. Stałe poszerzanie oferty przez publikowanie nowych treści w każdym zakresie - działanie bieżące


PORTAL POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
www.tg.net.pl -
www.24.edu.pl - www.gornyslask.net.pl
e-mail | redakcja Portalu Powiatu Tarnogórskiego | reklama na Portalu