Tarnogórski Program Edukacji Regionalne "Indianer"
serwis Portalu Powiatu Tarnogórskiego
www.tg.net.pl

autorstwo
: Zbigniew MarkowskiTarnogórska maskotka
Praca nad projektem maskotki symbolizującej powiat

  tematy powiązane:
    Tarnogórskie legendy - tekst
Skąd się wzięły Gwarki - tekst
Górniczy rodowód - tekst
Vivat Jan III - tekst
portret Sobieskiego - malarstwo
praca dawnych górników - grafika
Kopalnia Zabytkowa - fotografie
narzędzia gónicze - fotografie
Edukacja regionalna przedszkolaków - scenariusz zajęć
   

- pobierz poniższy tekst w formacie Microsoft Word -

Cele

 • Zachęcenie do poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń
 • Wdrażanie do promowania i prezentowania własnego regionu
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą
 • Ćwiczenie pracy zespołowej
 • Rozwijanie umiejętności prezentacji
 • Przedstawienie użytkowej formy sztuki - projekt maskotki

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Wyjaśnienie pojęcia "symbol"
 • Pokazanie uczniom kilku zdjęć maskotek symbolizujących różne miasta i regiony (np. maskotki olimpijskie) z zwróceniem uwagi na ich powiązanie z kulturą, tradycją i współczesnością regionów, które reprezentują
 • Podział uczniów na grupy - zespoły projektowe
 • Przeprowadzenie głosowania na najtrafniej oddającą symbolikę miasta maskotkę połączonego z dyskusja nad wyeksponowanymi cechami maskotek i ich imion.

Zadania dla grup uczniowskich

 • Zaprojektowanie maskotki symbolizującej powiat
 • Wymyślenie imienia maskotki
 • Wykonanie dowolną techniką rysunkową (kredki, kredki świecowe, mazaki ) lub malarską (farby plakatowe, akwarele) projektu maskotki
 • Zaprezentowanie projektów maskotek, omówienie ich związku z powiatem, uzasadnienie wyboru imienia maskotek
 • Wybór najlepszej propozycji maskotki

Metody i formy pracy

Wykład, paca w grupach, burza mózgów, projektowanie, prezentacja

Pomoce dydaktyczne

 • Zdjęcia maskotek symbolizujących różne miasta i regiony, kartki z bloku rysunkowego, kredki, kredki świecowe, mazaki, farby plakatowe, akwarele, pędzle

Osiągnięcia

Uczeń potrafi

 • Dostrzec istotne i charakterystyczne dla regionu wartości w historii, kulturze, tradycji, obyczajach i współczesności
 • Prezentować własny region w oparciu o historię, tradycje i współczesność
 • Wykonać projekt
 • Uzasadnić własny pomysł
 • Oceniać pracę kolegów

Uczeń kształci

 • Umiejętność dostrzeganie zjawisk i procesów zachodzących w własnym środowisku lokalnym odmiennych od innych lokalności
 • Poczucie tożsamości lokalnej
 • Umiejętność tworzenie zespołowej atmosfery pracy z podkreśleniem motywacji, życzliwości, empatii.
 • Twórczą inicjatywę
 • Umiejętności prezentowania pomysłów
 • Umiejętność uzasadniania własnych pomysłów
 • Zachowania sprzyjające ochronie dziedzictwa kulturowego


PORTAL POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
www.tg.net.pl -
www.24.edu.pl - www.gornyslask.net.pl
e-mail | redakcja Portalu Powiatu Tarnogórskiego | reklama na Portalu