Tarnogórski Program Edukacji Regionalne "Indianer"
serwis Portalu Powiatu Tarnogórskiego
www.tg.net.pl

autorstwo
: Zbigniew MarkowskiRybka, Sedlaczek i Skarbnik w roli komiksowych bohaterów
Tarnogórskie legendy - komiks

  tematy powiązane:
    Tarnogórskie legendy - tekst
Skąd się wzięły Gwarki - tekst
Górniczy rodowód - tekst
Vivat Jan III - tekst
portret Sobieskiego - malarstwo
praca dawnych górników - grafika
Kopalnia Zabytkowa - fotografie
narzędzia gónicze - fotografie
   

- pobierz poniższy tekst w formacie Microsoft Word -

Cele

 • Zapoznanie z tarnogórskimi legendami
 • Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych
 • Przedstawienie użytkowej formy sztuki - komiksu
 • Ćwiczenie umiejętności pracy w zespole, dzielenia i przyjmowania ról
 • Kształcenie umiejętności łączenia tekstu z elementami plastycznymi
 • Wzbudzanie zainteresowania przeszłością regionu

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Wyjaśnienie pojęć: "legenda", "podanie", "klechda" i "komiks"
 • Pokazanie uczniom kilku egzemplarzy różnych komiksów, zwrócenie uwagi na ich charakterystyczną formę przekazu
 • Przygotowanie kart z tekstami legend - Sedlaczek, Skarbnik, Rybka (tekst - http://www.tg.net.pl/indianer/==historia_6.htm) i ponumerowanie ich od 1 do 3
 • Podział uczniów na grupy trzyosobowe
 • Przewodniczenie Jury oceniającego powstałe komiksy

Zadanie dla grup uczniowskich

 • Zespół losuje cyfrę od 1 do 3 i czyta wylosowaną legendę
 • Uzgodnienie formy komiksu oraz podział ról dla poszczególnych uczestników grupy
 • Zaprojektowanie okładki komiksu
 • Opracowanie komiksu oddającego treść wylosowanej legendy
 • Wyłonienie Jury, które będzie oceniało powstałe komiksy
 • Wyłonienie członka grupy, który będzie reprezentował zespół i prezentował powstały komiks
 • Ocena komiksów i wybór trzech najlepszych

Metody i formy pracy

wykład, samodzielna praca z tekstem, praca zespołowa, metoda projektu, prezentacja

Pomoce dydaktyczne

Teksty tarnogórskich legend, podziurkowane karty z bloku technicznego, kredki, pisaki, farbki itp., segregator lub taśma do połączenia kart komiksu

Osiągnięcia

Uczeń potrafi

 • Opowiedzieć tarnogórskie legendy
 • Zdefiniować pojęcia : "legenda", "podanie", "klechda" i "komiks"
 • Pracować w zespole
 • Oceniać pracę kolegów
 • Zaprojektować i wykonać komiks
 • Prezentować pracę

Uczeń kształci

 • Rozwijanie własnej aktywności,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Przyjmowanie wyznaczonych ról
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych
 • Poprawność wypowiedzi pisemnej i ustnej
 • Umiejętność łączenia tekstu z elementami plastycznymi
 • Zainteresowanie regionem


PORTAL POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
www.tg.net.pl -
www.24.edu.pl - www.gornyslask.net.pl
e-mail | redakcja Portalu Powiatu Tarnogórskiego | reklama na Portalu