pobierz plik
w formacie Word:
300,5 kB
(17895 słów)
  przedstawiamy fragmenty wydanej w 1927 roku książki Jana Nowaka "Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry" (reprint pochodzący z 1991 roku wydano staraniem Pana Zenona Lisa). Jednocześnie zastrzegamy, iż dzieło Jana Nowaka nie może być traktowane jako całkowicie pewne źródło wiedzy historycznej.
  tematy powiązane:
    Górniczy rodowód - tekst
Srebro wpisane w historię - tekst
Ruch polski w TG w okresie powstań śląskich - tekst
Szlakiem zabytków - scenariusz lekcji
Tarnogórscy Donnersmarckowie - tekst
Srebrna Góra - tekst
To jeszcze nie koniec - tekst
praca w dawnych grafikach - grafika
dawne fotografie - fotografie
   

Rozdział "Z przeszłości Śląska"
W mroku przeszłości pokrywały naszą ziemię gęste lasy i rozległe bagna, a dzikie zwierzęta, jak wilki, niedźwiedzie i tury urządzały sobie w cieniu potężnych sosen, świerków, buków i tysiącletnich dębów, swoje kryjówki. Nad bagnami i rzekami panoszył się bóbr, a nad wszystkiemi ptakami ciemnych lasów królował orzeł
---> cały tekst

Rozdziały: "Ruch górniczy podczas 30 letniej wojny", "Ostatnie lata 30 letniej wojny", "Trudne stanowisko pierwszych księży katolickich", "Stosunki miejskie po wojnie trzydziestoletnej", "Podkop Boże wspomóż", "Wojsko polskie", "Skutki najazdu tureckiego na Węgry", "Ucisk protestantów", "Schyłek drugiej ery górnictwa", "Płaca w górnictwie", "Cechy", "Zatrucie księży"
---> cały tekst

Rozdziały: "Drobne wiadomości u schyłku 19 wieku i początku 20 wieku", "Domy dla urzędników. "Dom ludowy. - Dawniejsza loża" "Bractwo strzeleckie" "Uprzywilejowana Apteka pod "Białym Aniołem", "Apteka pod Eskulapem", "Zakład św. Józefa", "Zakład św. Jana" , "Burmistrzowie miasta"
---> cały tekst

Rozdziały: "Wzmaganie sie ruchu narodowego", "Pierwsi polscy radni miejscy", "Pierwsze powstanie śląskie", "Wojsko niemieckie opuszcza Tarn. Góry", "Drugie powstanie."
Zwykle na początku każdego nowego stulecia rodzą się w umysłach ludzkich różne proroctwa dotyczące przyszłości w nadchodzącym wieku. Podobnie też na początku 20 wieku nieomal we wszystkich narodach cywilizowanych przepowiadano i odczuwano bliskości jakiejś wielkiej i światowej wojny, mającej wybuchnąć w r. 1914.
---> cały tekst
pobierz plik
w formacie Word:
115 KB
3224 słów)
 

Modlitewnik Bractwa Świętej Barbary przy kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła z 1747 roku
---> cały tekst
  tematy powiązane:
    Kult Św. Barbary w Tarnowskich Górach - tekst
Św. Barbara - tekst
Śląska Madonna - tekst
Ślubna - tekst
Bazylika w Piekarach - tekst
Apostoł Śląska - tekst
Matka Boska Ułańska - tekst
Piekarska Kalwaria - tekst
Bazylika w Piekarach - fotografie
pielgrzymka do Piekar - fotografie
   
pobierz plik
w formacie Word:
450 kB
(27117 słów)
  W 1923 roku, nakładem "Ilustrowanego Tygodnika Katowickiego" ukazała się "Ilustrowana Księga Pamiątkowa Górnego Śląska". Ze względu na postać autora - Józefa Piernikarczyka, a także z powodu licznych odwołań do Ziemi Tarnogórskiej przedstawiamy Państwu cały tekst tej publikacji
  tematy powiązane:
    Burmistrzowie międzywojnia - tekst
Tarnogórscy Donnersmarckowie - tekst
Ruch polski w TG w okresie powstań śląskich - tekst
Dzieje Radzionkowa - tekst
Z dziejów Krupskiego Młyna - tekst
Kopiec Wyzwolenia - tekst
dawne fotografie - fotografie
   

Rozdziały: "Początki budzenia się ducha polskiego na G. Śląsku", "Józef Lompa, Ks. N. Bończyk, Ks. Konstanty Damrot, Karol Miarka, Juliusz Ligoń", "Rzut oka na rozwój społeczno - narodowy Gónego Śląska od począdku XX w. do wielkiej wojny światowej", "Ustawa osadnicza. Tragedia inwalidy Chrószcza", "Ks. Paweł Pośpiech", "Powstanie Związków Zadowodych na G. Śląsku", " "Zjednoczenie Zawodowe Polskie i jego powstanie" ---> cały tekst

Rozdziały: "Górny Śląsk po ukończeniu wielkiej wojny światowej", "Nastrój i stan psychiczny ludności górnośląskiej podczas przygotowań do głosowania ludowego", " Wynik plebiscytu i jego następstwa", "Trzy powstania górnośląskie", "Dr Józef Rostek", "Jan J. Kowalczyk", " Poseł Wojciech Korfanty", "Pierwszy Wojewoda Śląśki, Józef Rymer", "Poseł Józef Biniszkiewicz", "Bracia Woźniakowie", "Karol Grzesik (Hauke)", "Karty męczenników narodowych Górnego Śląska" ---> cały tekst

Rozdziały: "Piotr Niedurny", "Walter Larysz", "Wincenty Janas", "Ks. Proboszcz Ruda", "Ks. Proboszcz Marks", "Ks. Dziekan Augustyn Strzybny", "Dr Mielęcki", "Dr Styczyński", "Obrazki z czasów okupacji G. Śląska przez wojska alianckie", "Z życia wojsk okupacyjnych na G. Śląsku", "Historyczna chwila", "Rozwój polskości w powiatach przemysłowych G. Śląska", "Bronisław Koraszewski", "Części kraju górnośląskiego przyznanego Polsce", "Części powiatu bytomskiego", "Powiat katowicki" ---> cały tekst

Rozdziały: "Powiat Królewska Huta", "Część pow. tarnogórskiego i lublinieckiego", "Rybnik i Pszczyna", "Powrót G. Śląska na łono Macierzy", "Z wielkich dni G. Śląska. Wkroczenie wojska polskiego na ziemię Śląską, do miasta Katowic", "Przyjęcie wojsk polskich w Królewskiej Hucie", "W Piekarach, Tarnowskich Górach, Lublińcu, Pszczynie", "Powitanie wojsk polskich w ostatniej strefie", " Ostatni akt wielkiej historii G. Śląska", " Otwarcie I sejmu śląskiego"---> cały tekstpobierz plik
w formacie Word:
314 kB
(20695 słów)
  I jeszcze jedna książka Józefa Piernikarczyka - "Podziemia Tarnogórskie" z 1937 roku; serdecznie dziękujemy spadkobiercom Autora, szczególnie Panu Czesławowi Pienikarczykowi za wyrażenie zgody na publikację dzieła.
  tematy powiązane:
    Ordunek Gorny - tekst
Górniczy rodowód - tekst
Srebro wpisane w historię - tekst
Szlakiem zabytków - scenariusz lekcji
praca w dawnych grafikach - grafika
Kopalnia Zabytkow - fotografie
narzędzia gónicze - fotografie
   

Rozdziały: Słowo wstępne, Podziemia tarnogórskie, Sztolnie i znaczenie ich w górnictwie górnośląskiem, Sztolnia Daniela pod Reptami, Sztolnia Św. Jakóba ---> cały tekst

Rozdziały: Sztolnia "Daru Bożego" pod Sowicami, Sztolnia krakowska, Sztolnia "W imię Pańskie obiecana", Sztolnia "Bożej Pomocy" pod Sowicami, Sztolnia Św. Jerzego pod Bytomiem, Nowa sztolnia bytomska, Sztolnia "Pomaga Bóg", Sztolnia tarnogórska, Wznowienie górnictwa tarnogórskiego w r. 1783, Przebijanie głównych chodników i sztolni---> cały tekst

Rozdziały: Budowa sztolni "Pomaga Bóg", "Głęboka sztolnia Fryderyka", "Główne chodniki sztolniowe", Użytek podziemnych wód tarnogórskich---> cały tekst

Rozdział: Niektóre głosy i zdania wybitnych osobistości o wznowionem górnictwie tarnogórskiem, pierwszej maszynie parowej i podziemiach kopalnianych---> cały tekst


  "Ordunek Gorny" - w trakcie przygotowania
  tematy powiązane:
    Ordunek Gorny - tekst
Górniczy rodowód - tekst
Srebro wpisane w historię - tekst
Szlakiem zabytków - scenariusz lekcji
praca w dawnych grafikach - grafika