DAWNE MAPY I PLANY

  tematy powi±zane:
    Górniczy rodowód - tekst
Srebro wpisane w historię - tekst
Szlakiem zabytków - scenariusz lekcji
Tarnogórscy Donnersmarckowie - tekst
¬ródła i opracowania - tekst
Z dziejów Krupskiego Młyna - tekst
Srebrna Góra - tekst
To jeszcze nie koniec - tekst
Kronika Nowaka - tekst Ľródłowy
praca w dawnych grafikach - grafika
dawne fotografie - fotografie
pałac w Rybnej - fotografie
   


La Haute Silesie - rejon Tarnowskich Gór
1746 rok

fragment niemieckiej mapy
z 1901 roku - Górny ¦l±sk

plan Tarnowskich Gór
z 1872 roku

Diercke Schulatlas
z 1929 roku - ¦l±sk

mapa górnicza obwodu tarnogórskiego wg podkładek z 1793 i 1832 roku

plan Tarnowskich Gór
1746

plan stacji kolejowej Tarnowskie Góry
z 1911 roku

mapa górnicza Górnego ¦l±ska
1912

mapa górnicza rejonu Tarnowskich Gór
XIX wiek

Velhagen&Klasings Grosservolksatlas
1940 - ¦l±sk

fragment planu sytuacyjnego dawnej kopalni Bolesław ¦miały (Fryderyk)
1937

Velhagen&Klasings Grosservolksatlas 1940 - Europa ¦rodkowa

Diercke Schulatlas
z 1929 roku - ¦l±sk

plan Tarnowskich Gór
1926

fragment niemieckiej mapy
z 1882 roku - ¦l±sk

La Haute Silesie - rejon Bytomia
1746

rejon Tarnowskich Gór na mapie Górno¶l±skiego Okręgu Przemysłowego
1892 rok

plan Tarnowskich Gór
z 1920 roku

Górny ¦l±sk
1828

przebieg linii demarkacyjnej
1921 rok

fragment Silesia Ducatus
1635 rok
 
Górny ¦l±sk
1910 rok
 

DAWNE MAPY I PLANY

  tematy powi±zane:
    Górniczy rodowód - tekst
Srebro wpisane w historię - tekst
Szlakiem zabytków - scenariusz lekcji
Tarnogórscy Donnersmarckowie - tekst
¬ródła i opracowania - tekst
Z dziejów Krupskiego Młyna - tekst
Srebrna Góra - tekst
To jeszcze nie koniec - tekst
Kronika Nowaka - tekst Ľródłowy
praca w dawnych grafikach - grafika
dawne fotografie - fotografie
pałac w Rybnej - fotografie