DAWNE FOTOGRAFIE - OBIEKTY

osoby, które posiadają w swoich domowych archiwach dawne tarnogórskie fotografie i chcą przekazać je do niniejszego zbioru prosimy o kontakt: indianer@tg.net.pl

  tematy powiązane:
    Skąd się wzięły Gwarki - tekst
Górniczy rodowód - tekst
Burmistrzowie międzywojnia - tekst
Srebro wpisane w historię - tekst
Początki lotniska w Pyrzowicach - tekst
Ulica Krakowska - tekst
Krakowska - ulica w sercu miasta - scenariusz lekcji
Chwila zatrzymana na wieczność - fotografie - scenariusz lekcji
Tarnogórskie obrazy światłem malowane - scenariusz lekcji
Szlakiem zabytków - scenariusz lekcji
Tylko pamięć pozostała - scenariusz lekcji
Tarnogórscy Donnersmarckowie - tekst
Kronika Nowaka - tekst źródłowy
praca w dawnych grafikach - grafika
Tarnogórskie muzea - film
   


Huta żelaza (obecnie Tagor)

zdjęcie ratusza (dziś bank) sprzed 1908 roku
ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach

siedziba Bractwa Strzeleckiego
ze zbiorów Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

siedziba Bractwa Strzeleckiego
ze zbiorów Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Miasteczko Śląskie, Bismarckplatz - kilka osób z rodziny Przybyłek
przed I wojną światową

Tarnogórski rynek
okres I wojny światowej

Kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła podczas remontu wieży
około 1927-1929 roku

Na wieży kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła
podczas remontu
około 1927-1929 roku

Bonifacy Wyciszczok - działacz plebiscytowy i powstaniec śląski w Parku Miejskim
lata dwudzieste XX wieku

Kościół św. apostołów Piotra i Pawła

Przemarsz Bractwa Kurkowego przez tarnogórski rynek
1930 rok

Rodzinne zdjęcie w tarnogórskim parku - rodzina Szczurków
23 września 1936 roku

Tarnogórski rynek - święto Ligi Morskiej i Kolonialnej
1937 rok

Ulica Gliwicka
lata międzywojenne

Ulica Ratuszowa

Tarnowskie Góry - kamienica na ulicy Sobieskiego
lata trzydzieste XX wieku

Pałac w Reptach 1937
fot.: H. Porębski
ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN

Pałac w Reptach 1937
fot.: H. Porębski
ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN

Mały Wersal w Świerkańcu 1937
fot.: H. Porębski
ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN

Mały Wersal w Świerkańcu 1937
fot.: H. Porębski
ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN

tarnogórski rynek w czasie okupacji hitlerowskiej
ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach

Tarnogórska winiarnia Sedlaczka
około 1940 roku

tarnogórski rynek w czasie okupacji hitlerowskiej
ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach

Zamek w Reptach
okres II wojny światowej

Zamek w Reptach
okres II wojny światowej

Zamek w Reptach
okres II wojny światowej

Zamek w Reptach
okres powojenny

Zamek w Reptach
okres II wojny światowej

Ulica Przesmyk

Stare Tarnowice - lipa drobnolistna obok kościoła
bezpośrednio po II wojnie światowej

Rajd motocyklowy - tarnogórski rynek
2 października 1949 roku

W tarnogórskim parku
1949 rok

Repty - prawdopodobnie stara szkoła

Fotografia z Parku Miejskiego
około 1955 roku

Tarnogórski rynek
około 1955 roku

Pamiątka z Parku Miejskiego

Budynek przy ulicy Repeckiej w Starych Tarnowicach
okres powojenny

Tarnowskie Góry, ulica Okrzei, w tle ulica Powstańców
rok 1955

Pamiątka z Parku Miejskiego
1956 rok

Ulica Sobieskiego
   

 
  tematy powiązane:
    Skąd się wzięły Gwarki - tekst
Górniczy rodowód - tekst
Burmistrzowie międzywojnia - tekst
Srebro wpisane w historię - tekst
Początki lotniska w Pyrzowicach - tekst
Ulica Krakowska - tekst
Krakowska - ulica w sercu miasta - scenariusz lekcji
Chwila zatrzymana na wieczność - fotografie - scenariusz lekcji
Tarnogórskie obrazy światłem malowane - scenariusz lekcji
Szlakiem zabytków - scenariusz lekcji
Tylko pamięć pozostała - scenariusz lekcji
Tarnogórscy Donnersmarckowie - tekst
Kronika Nowaka - tekst źródłowy
praca w dawnych grafikach - grafika
Tarnogórskie muzea - film