Tarnogórski Program Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju
serwis Portalu Powiatu Tarnogórskiego
www.tg.net.pl

autorstwo
: Zbigniew Markowski

- Mam wiedzę i nie zawaham się jej użyć!!!

Zgiełk, zamieszanie, hałas - to miały na myśli nasze babcie kiedy mówiły "Harmider". Tytuł naszego projektu jest więc przekorny, trudno bowiem o większe zaprzeczenie naturalnego rytmu przyrody, jej harmonijnego rozwoju i piękna. Chcielibyśmy aby "Harmider" pomógł Wam poznać przyrodę Ziemi Tarnogórskiej: tę ożywioną i nieożywioną. Żebyście zobaczyli pełnię jej uroków i stali się jej orędownikami. Takimi którzy w razie potrzeby, gdy dobro przyrody zostanie zagrożone, nie będą obawiali się zrobić prawdziwego harmidru.

Projekt koordynuje Portal Powiatu Tarnogórskiego

wprowadzanie dobrego nastroju:


R o j b e r

Projekt "Harmider" - opis merytoryczny

I. ZAŁOŻENIA

1. Celem projektu jest:

* prezentacja środowiska przyrodniczego Ziemi Tarnogórskiej
* stworzenie bazy wiedzy z przeznaczeniem do wykorzystania w edukacji ekologicznej na następujących polach:

a) teksty autorskie dotyczące przyrody
b) prezentacja wizualna (fotografie, dźwięki, filmy) obiektów szczególnie ważnych w aspekcie edukacji ekologicznej
c) materiały źródłowe - teksty, fotografie, mapy, szkice
d) baza bibliograficzna
e) oferta edukacyjna o charakterze pozaszkolnym: lekcje biblioteczne, muzealne
f) scenariusze lekcji z zakresu edukacji ekologicznej
g) interaktywne testy wiedzy w zakresie prezentowanych treści

2. Zakres geograficzny
a) podstawowym obszarem zainteresowania autorów projektu jest powiat tarnogórski
b) w uzasadnionych (związkiem z powiatem) przypadkach omówione zostaną inne rejony geograficzne

3. Projekt prowadzony jest przez Zbigniewa Markowskiego, finansowany ze środków Zbigniewa Markowskiego oraz Portalu Powiatu Tarnogórskiego

II. ROZWÓJ
1. Stałe poszerzanie oferty przez publikowanie nowych treści w każdym zakresie - działanie bieżące


PORTAL POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
www.tg.net.pl -
www.24.edu.pl - www.gornyslask.net.pl
e-mail | redakcja Portalu Powiatu Tarnogórskiego | reklama na Portalu